• Νέα

Λύσεις ατομικής προστασίας από την κορυφή ως τα νύχια

Η δουλειά μας είναι να προστατεύουμε τις γυναίκες και τους άνδρες στην εργασία. Για την προσπάθεια αυτή, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις ατομικής και συλλογικής προστασίας για επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε τα νέα προϊόντα μας

Λύσεις προσαρμοσμένες στον κλάδο σας

Η δουλειά μας είναι να προστατεύουμε τις γυναίκες και τους άνδρες στην εργασία. Για την προσπάθεια αυτή, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις προσωπικής και συλλογικής προστασίας για επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

Δείτε όλους τους τομείς

Ανακαλύψτε το νέο μας βιβλίο "Utilities"

Όλη η τεχνογνωσία μας στην υπηρεσία σας

Σας βοηθάμε να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας μέσω της κατάρτισης, των σεμιναρίων μας και των κέντρων εμπειρογνωμοσύνης μας. Το κέντρο λήψης μας διευκολύνει την εύρεση όλων των πληροφοριών για τα προϊόντα και τις κανονιστικές διατάξεις των σειρών μας.

Η αποστολή μας

Για περισσότερα από 45 χρόνια, η Delta Plus σχεδιάζει, τυποποιεί, κατασκευάζει και διανέμει σε παγκόσμιο επίπεδο ένα πλήρες σύνολο λύσεων στον τομέα των ατομικών και συλλογικών μέσων προστασίας (ΜΑΠ) για την προστασία των επαγγελματιών στην εργασία.

Οικογενειακό ιστορικό

Η ιστορία μας

Κανονιστικές πληροφορίες

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 01/09/2023

You are currently connected to the Delta Plus Group site. By accessing this site, the user commits to the current conditions of use.

Πληροφορίες συντάκτη

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Delta Plus Services.
Ο παρών ιστότοπος τροποποιείται από την: Delta Plus Services

SAS με κεφάλαιο 6.560.000 Ευρώ
Κεντρικά γραφεία: ZAC La Peyrolière - BP140 - 84405 APT Cedex
Καταχωρημένη στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο της Αβινιόν με αριθμό 529 319 980
SIRET: 529 319 980 000 23
ΑΦΜ: FR 15 529 319 980

Τηλ.: +33 (0)4 90 74 20 33
Email: information@deltaplus.fr

Διευθυντής έκδοσης: J. Benoit
© DELTA PLUS 2023

Πληροφορίες παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται από την:
Delta Plus Services
ZAC La Peyrolière
BP140
84405 APT Cedex
Τηλ.: 04 90 74 20 33

Πνευματική ιδιοκτησία - Πνευματικά δικαιώματα

Ο ιστότοπος www.deltaplus.eu, καθώς και όλο το περιεχόμενο σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος τομέα και εάν πρόκειται για κείμενο, εικόνες, λογότυπα, γραφικά στοιχεία, βίντεο, φωτογραφίες, στοιχεία διάταξης ή οποιοδήποτε άλλο διακριτό στοιχείο, αποτελούν ιδιοκτησία της DELTA PLUS ή ενός τρίτου μέρους στο οποίο η DELTA PLUS έχει εκχωρήσει το δικαίωμα χρήσης ή/και διανομής.
Το σύνολο αυτό συνιστά ένα έργο σύμφωνα με τον Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου, προστατεύεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού και από κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία τους αναγνωρίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
Ο παρών ιστότοπος και το περιεχόμενό του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο με προηγούμενη έγκριση.
Οποιαδήποτε τροποποίηση, αναπαράσταση και αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, για χρήση εκτός της ιδιωτικής χρήσης απαγορεύεται ρητά. Η απαγόρευση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από το μέσο, τη διαδικασία αναπαραγωγής, αναπαράστασης ή/και τροποποίησης και ανεξάρτητα από τη διάρκεια.

Ευθύνη

Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στον ιστότοπο είναι ενδεικτικές, δεν είναι δεσμευτικές και δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν την ευθύνη της Delta Plus Services. Μπορούν να τροποποιηθούν ή να επικαιροποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Η Delta Plus διατηρεί επίσης το δικαίωμα να κάνει βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις στον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
Η Delta Plus δεν φέρει ευθύνη για: 

 • Κάθε είδους ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, που προκύπτουν από τη χρήση του ιστοτόπου Deltaplus.eu και, κυρίως, κάθε ζημία χρήσης, οικονομική ή εμπορική ζημία, απώλεια προγραμμάτων ή/και δεδομένων ειδικά στο πληροφοριακό σύστημα του χρήστη.
 • Κάθε είδους ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, που προκύπτουν από το περιεχόμενο ή/και τη χρήση των ιστοτόπων που συνδέονται με τον ιστότοπο Deltaplus.eu ή στους οποίους οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω του ιστοτόπου deltaplus.eu.
 • Παραλείψεις ή/και λάθη που ενδέχεται να υπάρχουν στον ιστότοπο.

Χρήστες

Ο χρήστης του παρόντος ιστοτόπου φέρει ευθύνη για κάθε είδους ζημίες, υλικές ή άυλες, άμεσες ή έμμεσες, προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της Delta Plus, που προκύπτουν από την παράνομη χρήση ή εκμετάλλευση του ίδιου του ιστοτόπου deltaplus.eu ή/και ενός μέρους του, ανεξάρτητα από την αιτία και τον τόπο της ζημίας, και εγγυάται ότι ο ιστότοπος Deltaplus.eu δεν θα αποτελέσει, κατά συνέπεια, αντικείμενο καταγγελιών ή ανάλογων ενεργειών. Ο χρήστης του ιστοτόπου deltaplus.eu παραιτείται από το δικαίωμα προσφυγής εναντίον της Delta Plus στην περίπτωση άσκησης δίωξης από τρίτους εναντίον της λόγω παράνομης χρήσης ή εκμετάλλευσης του ιστοτόπου Deltaplus.eu

Η προστασία των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 01/09/2023

Ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το παρόν άρθρο ενημερώνει τους συμμετέχοντες για τις διαδικασίες συλλογής και χρήσης των προσωπικών δεδομένων τους και τις σχετικές επιλογές που προσφέρονται. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ως φυσικό πρόσωπο ή σας προσδιορίζουν, άμεσα ή έμμεσα. Τέτοιου είδους πληροφορίες είναι το όνομα, το επίθετο, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση email, ο αριθμός τηλεφώνου κ.λπ. 

Στο πλαίσιο ενός αιτήματος για πληροφορίες
Όταν συμπληρώνετε μια φόρμα, ένα αίτημα ή μια έρευνα στο διαδίκτυο, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε προσωπικά δεδομένα.
Αυτά έχουν ως σκοπό:
 • να εγγραφείτε ως συμμετέχοντας,
 • να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε κυρίως για θέματα για τα οποία εσείς επικοινωνήσατε πρώτοι μαζί μας και συμπληρώσατε μια φόρμα, ένα αίτημα ή μια έρευνα στο διαδίκτυο,
 • να απαντήσουμε στα ενδεχόμενα αιτήματά σας.
Στο πλαίσιο μιας παραγγελίας
Η Delta Plus συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα τα οποία μπορεί να είναι προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης των παραγγελιών της. Αποθηκεύονται στο αρχείο που διατηρεί για τους πελάτες της και είναι απαραίτητα για την επεξεργασία, την εκτέλεση και τη διαχείριση των παραγγελιών, την προώθηση, τη δημιουργία και την παρακολούθηση των αιτημάτων και των φακέλων των πελατών της.

Στο πλαίσιο της τιμολόγησης και της λογιστικής.
Η Delta Plus επεξεργάζεται επίσης δεδομένα τα οποία μπορεί να είναι προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της τιμολόγησης και της λογιστικής, κυρίως για την είσπραξη των εμπορικών της απαιτήσεων.
Η Delta Plus διατηρεί τα δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την ολοκλήρωση των ενεργειών για τις οποίες συλλέχθηκαν, σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Όσον αφορά τη λογιστική, διατηρούνται για 10 έτη από το κλείσιμο της λογιστικής περιόδου. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων διατήρησης και των προθεσμιών διαγραφής που ισχύουν, τα δεδομένα του Πελάτη διατηρούνται επίσης κατά τη διάρκεια συμβατικών σχέσεων και για τα επόμενα 10 έτη με σκοπό την εμπορική προώθηση.

 

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα;

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η Delta Plus. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται αυστηρά στους εργαζομένους του υπευθύνου για την επεξεργασία των δεδομένων, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να τα επεξεργάζονται με βάση τα καθήκοντά τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν ενδεχομένως να κοινοποιηθούν σε τρίτους που έχουν συνάψει σύμβαση με την εταιρεία με σκοπό την εκτέλεση υπεργολαβιών, κυρίως σε παρόχους που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση ή την είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων, όταν δεν απαιτείται εξουσιοδότηση από τον πελάτη.
 
Πρόσβαση, τροποποίηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων και τηρουμένων των περιορισμών που θέτουν τα άρθρα 12 έως 22 του ΓΚΠΔ:
– Τα άτομα που εμπλέκονται στη συλλογή δεδομένων έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διαγραφής και μεταφοράς των δεδομένων που τους αφορούν, καθώς και το δικαίωμα να αρνηθούν την επεξεργασία τους, εάν υπάρχει εύλογη αιτία - δικαιώματα που μπορούν να ασκήσουν επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο για την επεξεργασία δεδομένων μέσω ταχυδρομείου ή email:
-    μέσω email στη διεύθυνση rgpd@deltaplus.eu με την επισύναψη ενός σαρωμένου αντιγράφου ενός υπογεγραμμένου πιστοποιητικού ταυτότητας
-    μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: DELTA PLUS - ZAC la Peyrolière - BP 140 - APT (84400), με την επισύναψη ενός αντιγράφου ενός υπογεγραμμένου πιστοποιητικού ταυτότητας.
Τα εμπλεκόμενα άτομα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών (CNIL).
Σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και συγκεκριμένα με τον νόμο περί Πληροφορικής και Ελευθεριών της 6ης Ιανουαρίου 1978, καθώς και με τον Κανονισμό 2016/679 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 που εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018, η Delta Plus δεσμεύεται να θέσει σε εφαρμογή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των ατόμων από τα οποία συλλέχθηκαν τα δεδομένα.

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την DELTA PLUS
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται από την DELTA PLUS αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων για πληροφορίες ή την ολοκλήρωση μιας διαδικτυακής έρευνας, και διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων
Η συλλογή, η επεξεργασία ή/και η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εκτελούνται αποκλειστικά από την εταιρεία μας με σκοπό την απόκριση στο αρχικό σας αίτημα. Μόνο η εταιρεία μας αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Μετά τη συλλογή τους, τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται μέσω Internet με τη χρήση τεχνολογίας SSL με κρυπτογράφηση 128 bit. Επιπρόσθετα, μπορείτε να μας εξουσιοδοτήσετε να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά έγγραφα και newsletters. Αυτή η εξουσιοδότηση μας δίδεται με τη συγκατάθεσή σας κατά την αρχική εγγραφή σας.
Κατά τη διάρκεια ερευνών, οι διάφορες μελέτες που διεξάγει η εταιρεία μας και οι απαντήσεις των ερωτηθέντων υποβάλλονται σε επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς, σε συμμόρφωση με τον κώδικα δεοντολογίας των εταιρειών που διεξάγουν δημοσκοπήσεις και έρευνες αγοράς.
Οι προσωπικές πληροφορίες που διαβιβάζονται κοινοποιούνται μόνο με την άδειά σας. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των αιτημάτων σας και της χρήσης των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους έχουμε συνάψει σύμβαση, οι οποίοι θα λάβουν μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε συμμόρφωση με το άρθρο 35 του νόμου της 6ης Ιανουαρίου 1978.
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Delta Plus ή τους παρόχους της σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες.

Με ποιον να επικοινωνήσετε για θέματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να γνωρίζει όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στη διεύθυνση rgpd@deltaplus.eu.
Εάν δεν λάβετε μια ικανοποιητική απάντηση, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών (CNIL), τη ρυθμιστική αρχή που αναλαμβάνει τη διασφάλιση της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη Γαλλία, απευθείας στον ιστότοπο https://www.cnil.fr/fr/agir ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.

Πολιτική cookies

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 01/09/2023

Για την πλοήγησή σας στον ιστότοπο, πρέπει να παραμετροποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποδεχτείτε τα «cookies περιόδου λειτουργίας» ή αλλιώς «προσωρινά cookies». Αυτά τα cookies έχουν σκοπό να διευκολύνουν τις αγορές σας και καταργούνται αμέσως μετά το τέλος της επίσκεψής σας. Δεν πρόκειται για «μόνιμα cookies», τη χρήση των οποίων απαγορεύουμε.

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο www.deltaplus.eu, ο οποίος ανήκει στην εταιρεία SAS Delta Plus Services.

Για να απαντήσουμε στις απορίες που ενδέχεται να έχετε σχετικά με τις προϋποθέσεις χρήσης των cookies στον ιστότοπό μας, και συγκεκριμένα σχετικά με την προέλευση και τη χρήση των πληροφοριών πλοήγησης που επεξεργαζόμαστε κατά την επίσκεψή σας, δημιουργήσαμε τον παρακάτω πίνακα, ακολουθώντας τις συστάσεις του Οδηγού βέλτιστων πρακτικών για τη χρήση των cookies διαφήμισης (Guide de bonnes pratiques concernant l'usage de cookies publicitaires) που συντάχθηκε υπό την αιγίδα του Union Française du Marketing Direct & Digital.
Ο ιστότοπος www.deltaplus.eu χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να σας προσφέρει περισσότερες εξατομικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενα.

 

Τί είναι ένα cookie;

Στη διάρκεια της περιήγησης στον ιστότοπο www.deltaplus.eu, πληροφορίες που αφορούν στην πλοήγηση μέσω του τερματικού σταθμού σας (υπολογιστής, tablet, smartphone κ.λπ.) στον ιστότοπό μας είναι πιθανό να εγγραφούν σε αρχεία κειμένου που ονομάζονται "cookies" και τα οποία εγκαθίστανται στον τερματικό σταθμό σας. Μόνο ο εκδότης ενός cookie είναι πιθανό να διαβάσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.

Ποια είδη cookies χρησιμοποιούνται;

 • Απολύτως απαραίτητα cookies
Υπάρχει μια λίστα cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του ιστότοπού μας και συγκεκριμένα σας επιτρέπουν να προσθέτετε στο καλάθι αγορών, να αποκτάτε πρόσβαση στην περιοχή πελατών...
Ορισμένα παραδείγματα:
 
COOKIE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE_XXXX Αναγνωρίζει τη συνεδρία και επιτρέπει τον συσχετισμό των πληροφοριών της συνεδρίας του χρήστη.
PUSHINFOhome-cnil-message Διατηρεί τη επιλογή σας για την προβολή του αναδυόμενου παραθύρου πληροφοριών σχετικά την παρουσία του cookie στον ιστότοπό μας.
COOKIE_SUPPORT, LANG Καθορίζει εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας υποστηρίζει ή όχι cookies.
GUEST_LANGUAGE_ID Διατηρεί τη γλώσσα που επιλέξατε για την πλοήγησή σας στον ιστότοπο.
SITE Διατηρεί το URL του ιστοτόπου της Delta Plus στον οποίο περιηγείστε.
COMPANY_ID, USER_UUID Αφού συνδεθείτε, διατηρεί ένα τεχνικό αναγνωριστικό στη συνεδρία του χρήστη.

Αυτά τα cookies τοποθετούνται από την Delta Plus.
 • Cookies ανάλυσης
Παρόλο που ο ιστότοπος deltaplus.eu διαθέτει έναν χώρο αποκλειστικά για πελάτες και σελίδες με περιορισμένη πρόσβαση, τα cookies που είναι εγκατεστημένα σε αυτόν είναι αυστηρά cookies ανάλυσης και επιδόσεων.
Τα cookies ανάλυσης συλλέγουν δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας. Μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη λειτουργία του ιστότοπού μας, να μάθουμε ποια σημεία του ιστοτόπου ενδιαφέρουν περισσότερο τους πελάτες μας και να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα των προωθητικών μας ενεργειών. Όλα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την εμπειρία επίσκεψης των χρηστών στον ιστότοπό μας.
Χρησιμοποιούμε cookies ανάλυσης/επιδόσεων για τους παρακάτω σκοπούς:
Αφού συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, μπορεί να χρειαστεί να τοποθετήσουμε διάφορα cookies στη συσκευή σας, τα οποία θα μας επιτρέψουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά τη διάρκεια ζωής του σχετικού cookie. Θα μας επιτρέψουν επίσης:
 • Να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία και δεδομένα για τη συχνότητα επισκέψεων και χρήσης διαφόρων στοιχείων του ιστότοπού μας, που μας επιτρέπουν να αυξήσουμε το ενδιαφέρον και να βελτιώσουμε την εργονομία των υπηρεσιών μας.
 • Να προσαρμόσουμε την εμφάνιση του ιστότοπού μας στις προτιμήσεις προβολής της συσκευής σας (γλώσσα πλοήγησης, ανάλυση, λειτουργικό σύστημα κ.λπ.) κατά τις επισκέψεις σας στον ιστότοπο www.deltaplus.eu, σύμφωνα με το υλικό και τα λογισμικά προεπισκόπησης και ανάγνωσης της συσκευής σας.
 • Να αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες που σχετίζονται με μια φόρμα που συμπληρώσατε στον ιστότοπό μας (εγγραφή ή πρόσβαση στον λογαριασμό σας) ή με προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που επιλέξατε από τον ιστότοπό μας (υπηρεσία, προϊόντα στο καλάθι κ.λπ.). 
 • Να έχετε πρόσβαση σε αποκλειστικούς και προσωπικούς χώρους του ιστότοπού μας, όπως ο «Επαγγελματικός χώρος» με τη χρήση αναγνωριστικών.
 • Να εφαρμόσουμε μέτρα ασφαλείας, όπως για παράδειγμα, να πρέπει να συνδεθείτε ξανά σε ένα περιεχόμενο ή μια υπηρεσία μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Να αναγνωρίζουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών ώστε να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας.

Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα cookies στη συσκευή σας;

Τα cookies ανάλυσης είναι μόνιμα cookies. Στην πραγματικότητα, τα χρησιμοποιούμε για να γνωρίσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο ή για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες που ζητήσατε με την εξατομίκευση του ιστοτόπου και του περιεχομένου. Τα συγκεκριμένα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας για 24 ώρες, ανάλογα με την ενέργεια που βοηθούν να εκτελεστεί.

Διαχείριση ή διαγραφή των cookies

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να διαμορφώσετε ανά πάσα στιγμή το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να σας προειδοποιεί σε κάθε λήψη ενός cookie. Έτσι, θα έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή όχι το cookie. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν τα cookies να διαβάσουν τα δεδομένα στον σκληρό δίσκο σας, ενώ μπορείτε να τα διαγράψετε από τον υπολογιστή σας οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα στην ενότητα «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας.

Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε τα cookies στον ιστότοπό μας;
Παρακάτω μπορείτε να δείτε πώς να διαχειριστείτε τα cookies στον υπολογιστή σας στα κύρια προγράμματα περιήγησης.

 • Google Chrome

Από το μενού «Ρυθμίσεις» επιλέξτε «Εμφάνιση ρυθμίσεων για προχωρημένους» στο κάτω μέρος της σελίδας και κάντε κλικ στο κουμπί «Ρυθμίσεις περιεχομένου» στην ενότητα «Απόρρητο». Η ενότητα που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας σάς δίνει περισσότερες πληροφορίες για τα cookies και σας επιτρέπει να επιλέξετε τα cookies που θέλετε. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να διαγράψετε τα αποθηκευμένα cookies.

 • Mozilla Firefox

Από το μενού «Εργαλεία», επιλέξτε «Επιλογές» και στη συνέχεια την καρτέλα «Απόρρητο και Ασφάλεια» στο παράθυρο «Επιλογές». Στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε «Θα κάνει χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων ιστορικού». Θα εμφανιστούν οι επιλογές για τα cookies. Μπορείτε είτε να τα αποδεχθείτε είτε να τα απορρίψετε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι.

 • Internet Explorer 6+

Από το μενού «Εργαλεία», επιλέξτε «Επιλογές Internet» και κάντε κλικ στην ενότητα «Προστασία προσωπικών δεδομένων». Θα δείτε τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων με έξι επιλογές οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε τον αριθμό των cookies που θα τοποθετηθούν: Αποκλεισμός όλων των cookies, Υψηλό, Μέτριο προς Υψηλό, Μέτριο (προεπιλεγμένο επίπεδο), Χαμηλό και Αποδοχή όλων των cookies.

 • Navigateur Safari

Στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε «Προτιμήσεις» και ανοίξτε την καρτέλα «Ασφάλεια». Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε στην ενότητα «Αποδοχή των cookies».

Άλλα προγράμματα περιήγησης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies σε άλλα προγράμματα περιήγησης, ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση ή σε βοηθητικά αρχεία στο διαδίκτυο.