Oblíbené Kde koupit? Kontakt Můj účet
  • Zprávy

Všechny naše odborné znalosti k vašim službám

Pomáháme vám rozvíjet vaše dovednosti prostřednictvím školení, našich výukových programů a našich odborných center. V našem centru pro stahování snadno najdete veškeré informace o výrobcích a předpisech týkajících se našich řad.

Naše poslání

Společnost Delta Plus již více než 45 let navrhuje, standardizuje, vyrábí a celosvětově distribuuje kompletní soubor řešení v oblasti osobních a kolektivních ochranných prostředků (OOP) na ochranu profesionálů při práci.

Rodinná historie

Naše historie

#

Pozitivní dopad

Naším posláním

Naším posláním je chránit muže a ženy při práci navrhováním a výrobou kompletních řešení pro individuální a kolektivní ochranu pro odborníky v celém světě. A toto ochranné poslání je rozděleno do 10 závazků CSR, založených na 3 pilířích.

Aby měli naši spolupracovníci prostředky k tomu, aby se jim v jejich práci dařilo, ve zdraví a v naprosté bezpečnosti.

Bezpečnost při práci

 0% pracovních úrazů

Školení a rozvíjení dovedností

 Alespoň 1 školení každých 6 let pro spolupracovníky ve Francii a pro 30% hodnocených v mezinárodním kontextu

Zdraví & ochrana zaměstnanců

 100% ochrana našich zaměstnanců ve třech oblastech včetně zdraví & invalidity v rámci celé skupiny

Řízení docházky a našich zdrojů

 Držet se pod 3% prahem absence po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců

Řídit náš ekonomický rozvoj a zároveň omezit jeho dopad na budoucí generace.

Hospodaření s odpadem

 Překročit cíl 77% pro míru recyklovaného odpadu

Dopad na změnu klimatu

 Udržujte náš podíl CO2 kolem 0,045 tuny na 1 000 EUR logistického toku

Hospodaření se zdroji

 Snížit naše poměry spotřeby zdrojů ve všech závodech v rámci působnosti

Vliv životního cyklu výrobku

 Překročit hranici 15% recyklovaných materiálů v roce 2023

Rozvíjet naši činnost v bezpečném, etickém a odpovědném rámci.

Loajální přístup

   100% zaměstnanců je informováno o protikorupčních & etických pravidlech a 100% je vyškoleno pro ohrožené skupiny obyvatel

Zapojení dodavatelů do našeho přístupu
 90% soulad vybraných dodavatelů & 8 pokrytých CSR témat

Naše závazky v oblasti CSR přispívají k cílům udržitelného rozvoje OSN.