Favoriti Gdje kupiti ? Kontakt Stručni prostor
 • Vijesti

Rješenja prilagođena vašem sektoru djelovanja

Naš posao je zaštita žena i muškaraca na radnom mjestu.U tu svrhu dizajniramo i proizvodimo cjelovita rješenja individualne i kolektivne zaštite za radnike diljem svijeta.

See more

Discover our new "Utilities" book

Delta Plus Knowledge

We help you to develop your skills through training, our tutorials and our centres of expertise. Easily find all the product and regulatory information relating to our ranges thanks to our download centre.

 

Naša misija

 

Više od 45 godina Delta Plus dizajnira, standardizira, proizvodi i globalno distribuira kompletan set rješenja u osobnoj i kolektivnoj zaštitnoj opremi (PPE) za zaštitu profesionalaca na radu.

Obiteljska povijest

 

Naša povijest

Zakonske informacije

PRAVNE
INFORMACIJE

AŽURIRANJE 01/09/2023

Trenutačno ste povezani s web-mjestom Grupe Delta Plus. Pristupanjem web-mjestu korisnik pristaje na aktualne uvjete upotrebe.

Uredničke informacije

Aktualno web-mjesto vlasništvo je Tvrtke Delta Plus Services.
Ovo mjesto uređuje: Delta Plus Services

SAS s kapitalom od 6.560.000 eura
Sjedište: ZAC La Peyrolière - BP140 - 84405 APT Cedex
Registrirana u Registru obrta i tvrtki u Avignonu pod brojem 529 319 980
SIRET: 529 319 980 000 23
PDV broj: FR 15 529 319 980

Tel.: +33 (0)4 90 74 20 33
E-adresa: information@deltaplus.fr

Direktor publikacija: J. Benoit
© DELTA PLUS 2023.

Informacije o hostu

This site is hosted by:
Delta Plus Services
ZAC La Peyrolière
BP140
84405 APT Cedex
Tel.: 04 90 74 20 33

Intelektualno vlasništvo – autorska prava

Web-mjesto www.deltaplus.eu, kao i sav sadržaj, uključujući naziv domene i tekst, slike, logotipe, grafike, videozapise, fotografije, razmještaj ili bilo koji drugi element, vlasništvo je tvrtke DELTA PLUS ili treće strane koja je tvrtki DELTA PLUS prepustila pravo upotrebe i/ili distribucije.
Navedeni elementi čine djelo, kako je definirano Zakonom o intelektualnom vlasništvu, i u tom su smislu zaštićeni autorskim pravima i svim drugim pravima intelektualnog ili industrijskog vlasništva koja im pripadaju na temelju pozitivnih propisa. Aktualno web-mjesto i sav njegov sadržaj mogu se koristiti samo uz prethodno ovlaštenje.
Svako modificiranje, reprezentiranje i reproduciranje, u cijelosti ili djelomično, u svrhu koja nije privatna formalno je zabranjeno. Ta zabrana primjenjuje se neovisno o mediju, postupku reproduciranja, reprezentiranja i/ili modificiranja i neovisno o trajanju.

Odgovornost

Podaci navedeni na stranici služe samo u informativne svrhe, nisu dio ugovorne obveze i Delta Plus Services ne može preuzeti odgovornost za njih. Mogu se mijenjati ili ažurirati bez prethodne najave. Delta Plus također zadržava pravo da, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave, napravi poboljšanja i/ili izmjene na stranici.

Delta Plus se ne može smatrati odgovornim za sljedeće:

 • štetu bilo koje vrste, izravnu ili neizravnu, proizašlu iz upotrebe Deltaplus.eu stranice, a posebno bilo koji operativni gubitak, financijski ili komercijalni gubitak, gubitak programa i/ili podataka posebno u informacijskom sustavu korisnika.
 • štetu bilo koje vrste, izravnu ili neizravnu, proizašlu iz sadržaja i/ili korištenja internetskih stranica povezanih sa stranicama Deltaplus.eu ili kojima korisnici mogu pristupiti putem stranice deltaplus.eu.
 • propuste i/ili pogreške koje stranica može sadržavati.

Korisnici

Korisnik ove stranice odgovoran je za štetu bilo koje vrste, materijalnu ili nematerijalnu, izravnu ili neizravnu, prouzročenu bilo kojoj trećoj strani, uključujući Delta Plus, nastalu zbog nedopuštenog korištenja ili iskorištavanja same stranice deltaplus.eu. i/ ili jednog od njezinih elemenata, bez obzira na uzrok i mjesto nastanka takve štete, te štiti Deltaplus.eu od posljedica bilo kakvih reklamacija ili postupaka kojima bi, kao posljedicu toga, mogao biti podvrgnut. Korisnik stranice deltaplus.eu odriče se prava na bilo kakvu tužbu protiv tvrtke Delta Plus u slučaju da treća strana pokrene sudski postupak protiv korisnika zbog nedopuštenog korištenja i/ili iskorištavanja stranice Deltaplus.eu

ZAŠTITA VAŠIH PODATAKA NAM JE VAŽNA

AŽURIRANJE 01/09/2023

Što su vaši osobni podaci?

Ovaj članak informira sudionike o postupcima prikupljanja i korištenja njihovih osobnih podataka i opcijama koje su im u tom pogledu dostupne. Osobni podaci su informacije koje omogućuju da vas se identificira ili prepozna kao fizičku osobu, izravno ili neizravno. To mogu biti prezime, ime, datum rođenja, adresa, email adresa, broj telefona itd. 

U okviru zahtjeva za informacijama
Kada ispunite online obrazac, zahtjev ili anketu, od vas se može tražiti da nam dostavite osobne podatke.
Njihova je svrha sljedeća:
 • registrirati vas kao sudionika
 • kontaktirati vas kako bismo vam pružili informacije, osobito o predmetu(ima) za koje ste vi nas kontaktirali i ispunili online obrazac, zahtjev ili anketu
 • odgovoriti na sve vaše zahtjeve.
U okviru narudžbe
Delta Plus prikuplja i provodi obradu podataka koji mogu sadržavati osobne podatke u sklopu izvršavanja svojih naloga. Podaci su zabilježeni u dosjeu klijenata i bitni su za upravljanje odnosom s klijentom, osobito za obradu i izvršenje narudžbi te upravljanje narudžbama, nadzor, proizvodnju, praćenje zahtjeva i dosjea klijenata.

U okviru fakturiranja i računovodstva povezanima s klijentom
Delta Plus također provodi obradu podataka koji mogu sadržavati osobne podatke u kontekstu fakturiranja i računovodstva koji su povezani s klijentom, osobito za naplatu potraživanja od kupaca.
Delta Plus čuva podatke samo onoliko koliko je potrebno za postupke za koje su prikupljeni, u skladu s važećim propisima. U računovodstvenom smislu čuvaju se 10 godina od kraja obračunske godine. Ne dovodeći u pitanje obveze čuvanja ili primjenjive rokove zastare, podaci Kupca čuvaju se za vrijeme trajanja ugovornog odnosa te 10 godina nakon toga, u svrhu nadzora.

Tko može koristiti vaše osobne podatke?

Za obradu podataka odgovoran je Delta Plus. Pristup osobnim podacima strogo je ograničen na zaposlenike ovlaštene za njihovu obradu na temelju svoje funkcije. Prikupljene informacije mogu se eventualno priopćiti trećim stranama koje su s tvrtkom povezane ugovorom za obavljanje podugovorenih poslova, osobito pružateljima usluga koji su odgovorni za praćenje ili naplatu potraživanja kupaca, bez potrebe da se traži dopuštenje kupca.
 
Pristup osobnim podacima, njihova izmjena i brisanje
U skladu s Uredbom o zaštiti podataka, i u okviru ograničenja koja su posebno određena člancima 12. do 22. GDPR-a:
– Osobe na koje se prikupljeni podaci odnose imaju pravo na pristup podacima, njihov ispravak, brisanje te preuzimanje podataka koji se na njih odnose, kao i pravo usprotiviti se obradi iz opravdanih razloga, a prava mogu ostvariti kontaktiranjem voditelja obrade podataka na sljedeću poštansku ili e-mail adresu:
-    e-mailom na rgpd@deltaplus.eu uz priloženu (skeniranu) kopiju potpisanog osobnog dokumenta
-    ili poštom na adresu: DELTA PLUS - ZAC la Peyrolière - BP 140 - APT (84400), uz priloženu kopiju potpisanog osobnog dokumenta.
Dotične osobe imaju pravo podnijeti pritužbu CNIL-u, francuskom nadzornom tijelu.
U skladu s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka, posebno Zakonom o zaštiti podataka od 6. siječnja 1978. i Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. koja se primjenjuje od 25. svibnja, 2018., Delta Plus se obvezuje uspostaviti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se zajamčila sigurnost osobnih podataka i prava osoba čiji su podaci prikupljeni.

Trajanje obrade osobnih podataka od strane tvrtke DELTA PLUS
Prikupljene osobne podatke DELTA PLUS pohranjuje isključivo radi ispunjavanja zahtjeva za informacijama ili online ankete, te ih čuva onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni, sukladno važećim propisima.

Obrada i pohrana osobnih podataka
Prikupljanje, obrada i/ili korištenje vaših osobnih podataka isključivo su rezervirani za našu tvrtku, posebno za odgovaranje na vaš početni zahtjev. Pohrana vaših osobnih podataka isključivo je ograničena na našu tvrtku. Nakon prikupljanja, vaši se osobni podaci prenose putem interneta uz 128-bitnu SSL enkripciju. Nadalje, možete nam dati dopuštenje za slanje informativnih materijala ili novosti. Ovo dopuštenje dajete nam svojim pristankom prilikom prve registracije u sustav.
Tijekom ispitivanja, različita istraživanja koja provodi naša tvrtka i odgovori dobiveni od ispitanika bit će statistički obrađeni, u skladu s etičkim kodeksom tvrtki za istraživanje tržišta i mišljenja.
Dostavljeni osobni podaci bit će otkriveni samo uz vaše dopuštenje. U sklopu obrade vaših zahtjeva i korištenja naših usluga, podatke možemo otkriti angažiranim podizvođačima, koji primaju samo podatke potrebne za obavljanje svog posla u skladu s člankom 35. zakona od 6. siječnja 1978. godine.
Osobne podatke sudionika obrađuje Delta Plus ili njegovi pružatelji usluga na području Europske unije i ne prenose se u treće zemlje.

Kome se obratiti u vezi s osobnim podacima?

Za sva pitanja u vezi s osobnim podacima možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka koji je ovlašten za sva pitanja u u vezi sa zaštitom osobnih podataka na sljedeći kontakt: rgpd@deltaplus.eu
U nedostatku zadovoljavajućeg odgovora na vaš zahtjev možete podnijeti pritužbu Nacionalnoj komisiji za računarstvo i slobode (CNIL), koja je regulatorno tijelo odgovorno za provedbu Uredbe o zaštiti osobnih podataka u Francuskoj, izravno na internetskoj stranici https://www.cnil.fr/fr/agir ili poštom na sljedeću adresu: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.

Politika kolačića (cookies)

AŽURIRANJE 01/09/2023

Za pregledavanje stranice potrebno je konfigurirati preglednik tako da prihvaća „sesiju kolačića” ili „privremene kolačiće”. Ovaj kolačić namijenjen je za omogućavanje kupnje i briše se na kraju vašeg posjeta stranici. To nisu „stalni kolačići”, čiju upotrebu zabranjujemo.

Dobrodošli na internetsku stranicu www.deltaplus.eu, koju održava SAS Delta Plus Services.

Kako bismo vam pružili odgovore na pitanja koja biste mogli imati o uvjetima korištenja kolačića na našoj stranici, posebno o podrijetlu i upotrebi informacija o pregledavanju obrađenih tijekom vašeg posjeta, izradili smo ovaj odjeljak, slijedeći preporuke vodiča „Guide de bonnes pratiques concernant l'usage de cookies publicitaires” (Smjernice za upotrebu kolačića izdavača) razvijenim pod okriljem Union Française du Marketing Direct & Digital.
Kako bismo vam pružili više usluga i personaliziranih sadržaja, internetska stranica www.deltaplus.eu koristi kolačiće.

 

Što je kolačić?

Tijekom pregledavanja web-mjesta www.deltaplus.eu podaci povezani s navigacijom na vašem uređaju (računalo, tablet, pametni telefon itd.) na našem web-mjestu vjerojatno će se registrirati u tekstualnim datotekama pod nazivom „kolačići” instaliranim na vaš uređaj. Samo izdavač kolačića može pročitati ili modificirati podatke koji se nalaze u kolačiću.

Koje se vrste kolačića koriste?

 • Strogo neophodni kolačići
Postoji popis kolačića neophodnih za upotrebu našeg web-mjesta koji vam omogućuju da dodate artikl u košaricu, pristupite našem području za klijente...
Neki primjeri:
 
COOKIE OPIS
JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE_XXXX ID sesije omogućuje povezivanje informacija o korisnikovoj sesiji.
PUSHINFOhome-cnil-message Omogućuje vam da zadržite svoj izbor na skočnom prozoru s informacijama o prisutnosti kolačića na našoj stranici.
COOKIE_SUPPORT, LANG Utvrđuje podržava li vaš preglednik kolačiće ili ne.
GUEST_LANGUAGE_ID Omogućuje vam da zadržite jezik navigacije na stranici
SITE Pohranjuje URL Delta Plus stranice koju pregledavate.
COMPANY_ID, USER_UUID Dok ste prijavljeni, omogućuje vam da zadržite tehnički identifikator korisničke sesije.

Ove kolačiće postavlja Delta Plus.
 • Analitički kolačići
Čak i ako stranica deltaplus.eu uključuje korisnički račun i stranice s ograničenim pristupom, kolačići instalirani na ovoj stranici samo su analitički kolačići i kolačići izvedbe.
Analitički kolačići prikupljaju podatke koji se odnose na korištenje naše internetske stranice. Oni nam pomažu da poboljšamo funkcioniranje naše stranice, da saznamo koji su dijelovi stranice od najvećeg interesa za naše klijente i da saznamo više o učinkovitosti naših promotivnih kampanja. Sve nam ovo pomaže da našim korisnicima omogućimo kvalitetniji posjet našim stranicama.
Koristimo analitičke/izvedbene kolačiće iz sljedećih razloga:
Kada otvorite našu stranicu, možda ćemo instalirati različite kolačiće na vaš uređaj kako bismo mogli prepoznati vaš preglednik tijekom perioda valjanosti tih kolačića, te kako bi nam bilo moguće sljedeće:
 • utvrđivanje statistike i broja posjeta te korištenje različitih elemenata stranice, što nam omogućuje da poboljšamo ergonomiju naših usluga i učinimo ih zanimljivijima
 • prilagođavanje prezentacije naše stranice postavkama prikaza vašeg uređaja (korišteni jezik, razlučivost zaslona, korišteni operacijski sustav itd.) tijekom vaših posjeta stranici www.deltaplus.eu, ovisno o hardveru i softveru vašeg uređaja
 • pohrana podataka koji se odnose na obrazac koji ste ispunili na našoj stranici (registracija ili pristup vašem računu) ili na proizvode, usluge ili informacije koje ste odabrali na našoj stranici (pretplaćena usluga, sadržaj vaše košarice za kupnju itd.) 
 • omogućiti vam pristup rezerviranim i privatnim dijelovima stranice, kao što je Espace Pro koji koristi identifikatore
 • provođenje sigurnosnih mjera, primjerice kada se od vas zatraži da se ponovno prijavite na sadržaj ili uslugu nakon određenog vremenskog razdoblja.
 • Identificiramo ponašanje posjetitelja kako bismo poboljšali našu stranicu.

Koliko dugo se kolačići pohranjuju na vašem uređaju?

Naši analitički kolačići su trajni kolačići. Koristimo ih kako bismo bolje razumjeli ponašanje posjetitelja tijekom duljeg razdoblja ili kako bismo vam pružili usluge koje ste zatražili personalizacijom internetske stranice i pohranjenog sadržaja. Ovi kolačići mogu biti pohranjeni na vašem računalu 24 sata, ovisno o zadatku koji pomažu obaviti.

Upravljanje kolačićima i njihovo brisanje

Svojim kolačićima možete upravljati putem internetskog preglednika. U svakom trenutku možete konfigurirati svoj preglednik tako da vas upozorava svaki put kada primite kolačić. To vam omogućuje da sami odlučite hoćete li prihvatiti kolačić ili ne. Kolačići ni u jednom trenutku ne mogu čitati podatke s vašeg tvrdog diska, a možete ih izbrisati sa svog računala u bilo kojem trenutku. Više informacija o ovoj temi možete pronaći u pomoćnoj kartici vašeg preglednika.

Kako deaktivirati/aktivirati kolačiće na našoj stranici?
U nastavku objašnjavamo kako upravljati kolačićima na svom računalu putem glavnih internetskih preglednika.

 • Google Chrome

U izborniku Postavke odaberite „Privatnost i sigurnost” te kliknite „Kolačići i ostali podaci web-mjesta”. Odjeljak koji se zatim pojavi govori vam više o kolačićima i omogućuje vam postavljanje kolačića koje želite. Također vam omogućuje brisanje trenutno pohranjenih kolačića.

 • Mozilla Firefox

U izborniku Alati odaberite „Opcije” te odaberite karticu Privatnost u prozoru Opcije. S padajućeg izbornika odaberite „Koristiti prilagođene postavke za povijest”. Kliknite na „Prikaži kolačiće” da bi vam se prikazale opcije za kolačiće koje možete prihvatiti ili odbiti označavanjem odgovarajućeg okvira.

 • Internet Explorer 6+

U izborniku Alati odaberite „Internetske mogućnosti” i kliknite na karticu Privatnost. Vidjet ćete postavke privatnosti sa šest opcija koje vam omogućuju kontrolu broja kolačića koji će biti spremljeni: Blokiraj sve kolačiće, Visoko, Srednje Visoko, Srednje (zadana razina), Nisko i Prihvati sve kolačiće.

 • Navigateur Safari

U padajućem izborniku odaberite opciju „preferencije” i otvorite karticu Sigurnost. Odaberite opciju koju želite u odjeljku „prihvati kolačiće”.

Svi ostali preglednici

Više informacija o tome kako upravljati kolačićima putem ostalih preglednika potražite u svojoj dokumentaciji ili online datotekama pomoći.