• Hírek

Az Ön iparágára szabott megoldások

A mi feladatunk a nők és férfiak védelme a munkahelyen. Ennek érdekében teljes körű egyéni és kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.

Lásd az összes ágazatot

Fedezze fel új "Utilities" könyvünket

Minden szakértelmünk az Ön szolgálatában

Képzéseinkkel, oktatóprogramjainkkal és szakértői központjainkkal segítjük Önt képességeinek fejlesztésében. Letöltőközpontunkban könnyedén megtalálhatja a termékcsaládjainkkal kapcsolatos összes termék- és szabályozási információt.

Küldetésünk

A Delta Plus több mint 45 éve tervezi, szabványosítja, gyártja és forgalmazza világszerte az egyéni és kollektív védőfelszerelések teljes körű megoldásait a hivatásos munkavállalók védelme érdekében.

Családtörténet

Történelmünk

Szabályozási információk

JOGI
NYILATKOZAT

FRISSÍTÉS 01/09/2023

Ön jelenleg a Delta Plus Group oldalához kapcsolódik. Az oldalra való belépéssel a felhasználó elfogadja a jelen felhasználási feltételeket.

Kiadói tájékoztató

A jelen weboldal a Delta Plus Services cég tulajdona.
Az oldal szerkesztője: Delta Plus Services

SAS, tőke: 6 560 000 euró.
Székhely: ZAC La Peyrolière - BP140 - 84405 APT Cedex
Cégjegyzékszám: 529 319 980 (avignoni kereskedelmi és cégnyilvántartás).
SIRET: 529 319 980 000 23
VAT: FR 15 529 319 980

Tel: +33 (0)4 90 74 20 33
E-mail: information@deltaplus.fr

A kiadvány igazgatója: J. Benoit
© DELTA PLUS 2023

Tárhelyszolgáltatói információk

Az oldalt a következő tárhelyszolgáltató üzemelteti:
Delta Plus Services
ZAC La Peyrolière
BP140
84405 APT Cedex
Tel.: 04 90 74 20 33

Szellemi tulajdon - Szerzői jog

A www.deltaplus.eu oldal, valamint annak összes tartalma - beleértve a domain nevet, és akár szöveg, kép, logó, grafika, videó, fénykép, elrendezés vagy bármely más megkülönböztető elemet - a DELTA PLUS vagy azon harmadik fél tulajdona, aki a DELTA PLUS számára annak felhasználási és/vagy terjesztési jogát átadta. Ezek együttese a Szellemi Tulajdon Törvénykönyve értelmében egy művet alkot, és e tekintetben a hatályos törvények szerinti szerzői jog és bármely más, azok által elismert szellemi vagy ipari tulajdonjog védelme alatt áll. A jelen weboldal és annak teljes tartalma csak előzetes engedély birtokában használható fel.
A magánhasználaton kívüli felhasználás céljából való bármilyen módosítás, megjelenítés és reprodukció, akár részben, akár egészben, hivatalosan tilos. Ez a tilalom a hordozótól, a sokszorosítás, a megjelenítés és/vagy a módosítás módjától és időtartamától függetlenül érvényes.

Felelősség

Az oldalon közölt információk tájékoztató jellegűek, nem szerződésesek, azokért a Delta Plus Services nem vállal felelősséget.

Előzetes értesítés nélkül módosítható vagy frissíthető. A Delta Plus fenntartja a jogot arra is, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül fejlesztéseket és/vagy módosításokat hajtson végre.

A Delta Plus nem tehető felelőssé a következőkért:

 • Bármilyen közvetlen vagy közvetett kár, amely a deltaplus.eu webhely használatából ered, és különösen bármilyen működési, pénzügyi vagy kereskedelmi veszteség, programok és/vagy adatok elvesztése, különösen a felhasználó információs rendszerében.
 • Bármilyen közvetlen vagy közvetett kár, amely a deltaplus.eu webhelyre hivatkozott webhelyek tartalmából és/vagy használatából ered, vagy amelyekhez a felhasználók hozzáférhetnek a deltaplus.eu webhelyen keresztül.
 • A weboldalon esetlegesen előforduló hiányosságok és/vagy hibák.

Felhasználók

Az oldal felhasználója felelős minden olyan anyagi vagy nem anyagi, közvetlen vagy közvetett kárért, amelyet bármely harmadik félnek, beleértve a Delta Plus-t, a deltaplus.eu webhely és/vagy annak valamely elemének használata vagy tiltott kihasználása okozott függetlenül a károk bekövetkezésének okától és helyétől, és garantálja a deltaplus.eu-t az ebből eredően felmerülő követelések vagy cselekmények következményei ellen.
A deltaplus.eu oldal felhasználója lemond arról a jogáról, hogy bármilyen eljárást kezdeményezzen a Delta Plus ellen abban az esetben, ha a Deltaplus.eu tiltott használata és/vagy kihasználása miatt harmadik fél jogi lépéseket tesz ellene.

ADATAINAK VÉDELME FONTOS SZÁMUNKRA

FRISSÍTÉS 01/09/2023

Mik az Ön személyes adatai?

Ez a cikk tájékoztatja a résztvevőket a személyes adataik gyűjtésére és felhasználására vonatkozó eljárásokról, valamint az ezzel kapcsolatban rendelkezésükre álló lehetőségekről. A személyes adat olyan információ, amely lehetővé teszi az Ön természetes személyként történő azonosítását vagy felismerését, közvetlenül vagy közvetve. Ez lehet név, keresztnév, születési idő, postacím, email cím, telefon stb.
 

Információkérés keretében

Amikor egy online űrlapot, jelentkezést vagy kérdőívet tölt ki, előfordulhat, hogy személyes adatait kell megadnia. Az ilyen információk célja:
- regisztrálja magát résztvevőként;
- felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy tájékoztassa Önt, különösen az ok(ok)ról, amelyek miatt kapcsolatba lépett velünk, és online űrlapot, jelentkezést vagy felmérést töltött ki; 
- válaszoljon kéréseire.

Megrendelés keretében

A Delta Plus megrendelései teljesítésével összefüggésben olyan adatkezelést gyűjt és hajt végre, amely személyes adatokat tartalmazhat. Rögzítésre kerülnek a vevői dossziéban, és elengedhetetlenek a vevővel való kapcsolattartáshoz, különösen a megrendelések feldolgozásához, végrehajtásához és kezeléséhez, a lebonyolításhoz, az előállításhoz, a kérések és vevői akták nyomon követéséhez.

Az ügyféllel szembeni számlázás és könyvelés keretében.

A Delta Plus olyan adatkezelést is alkalmaz, amely személyes adatokat tartalmazhat az ügyféllel szembeni számlázással és elszámolással összefüggésben, különös tekintettel a vevői követelések beszedésére. A Delta Plus az adatokat csak addig őrzi meg, ameddig ahhoz a művelethez szükséges, amelyhez azokat gyűjtötték, a hatályos előírásoknak megfelelően. Számviteli szempontból az elszámolási időszak végétől számított 10 évig megőrzik. A vonatkozó adatmegőrzési kötelezettségek vagy elévülési idők sérelme nélkül az Ügyfél adatait a szerződéses jogviszony időtartama alatt és azt követően 10 évig is megőrizzük kutatási célból.

Ki használhatja fel személyes adatait?

Az adatkezelő a Delta Plus. A személyes adatokhoz szigorúan az adatkezelő alkalmazottai férhetnek hozzá, akik feladataik alapján jogosultak azok kezelésére. Az összegyűjtött információkat az ügyfél engedélye nélkül közölni lehet a társasággal szerződésben alvállalkozói feladatok ellátására szerződéssel kapcsolatban álló harmadik személyekkel, így különösen a vevői tartozások nyomon követésével vagy behajtásával megbízott szolgáltatókkal.

Személyes adatokhoz való hozzáférés, módosítás, törlés

Az adatvédelmi rendelettel összhangban, és különösen a GDPR 12-22. cikkében meghatározott korlátok között: A gyűjtött adatokkal érintett személyek jogosultak a rájuk vonatkozó adatokhoz hozzáférést, helyesbítést, törlést és hordozhatóságot illetni, valamint jogos okból tiltakozhatnak azok felhasználása ellen, mely jogukat az adatkezelő megkeresésével, a a következő postai vagy e-mail címen: - e-mailben az rgpd@deltaplus.eu címre, az aláírt személyazonosító okmány szkennelt másolatával együtt. - vagy postai úton a következő címre: DELTA PLUS - ZAC la Peyrolière - BP 140 - APT (84400), aláírt személyazonosító okmány másolatával. Az érintettek jogosultak panaszt tenni a CNIL-nél. A személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokkal, így különösen az 1978. január 6-i adatvédelmi törvénnyel és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679 (EU) rendeletével összhangban, amely 2018. május 25-től alkalmazandó, A Delta Plus vállalja, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre a személyes adatok biztonságának és azon személyek jogainak garantálása érdekében, akiknek adatait gyűjtötték.

A személyes adatok DELTA PLUS általi feldolgozásának időtartama
Az összegyűjtött személyes adatokat a par DELTA PLUS a tájékoztatáskérés vagy az online kérdőív szigorú végrehajtása érdekében tárolja, és a gyűjtésük céljának eléréséhez feltétlenül szükséges ideig tárolja, a hatályos előírásoknak megfelelően. Személyes adatok feldolgozása és tárolása Az Ön személyes adatainak gyűjtése, feldolgozása és/vagy felhasználása kizárólag cégünk számára van fenntartva, különös tekintettel az Ön kezdeti kérelmére. Az Ön személyes adatainak tárolása kizárólag cégünkre korlátozódik. Az adatgyűjtést követően az Ön személyes adatai 128 bites SSL titkosítással továbbíthatók az interneten. Ezenkívül engedélyezheti számunkra, hogy tájékoztató anyagokat vagy hírleveleket küldjünk Önnek. Ezt az engedélyt az Ön hozzájárulása alapján kapjuk meg, amikor először regisztrál. A felmérések során a cégünk által végzett különböző tanulmányokat és a válaszadók által adott válaszokat a piac- és véleménykutató cégek etikai kódexének megfelelően statisztikailag feldolgozzuk. A megadott személyes adatokat csak az Ön engedélyével adjuk ki. Az Ön kérésének feldolgozása és szolgáltatásaink igénybevétele során információkat közölhetünk az általunk felvett alvállalkozókkal, akik csak a küldetésük teljesítéséhez szükséges információkat kapják meg az 1978. január 6-i törvény 35. cikke értelmében. A résztvevők személyes adatait a Delta Plus vagy szolgáltatói dolgozzák fel az Európai Unión belül, és harmadik országokba nem továbbítják.

Kihez kell fordulni személyes adatokkal kapcsolatban?

Személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseivel fordulhatnak a személyes adatok védelmével kapcsolatos minden kérdéssel foglalkozni jogosult adatvédelmi tisztviselőhöz az alábbi címen: rgpd@deltaplus.eu

Ha nem kap kielégítő választ kérelmére, panaszt nyújthat be a Commission Nationale de l'Informatique et des Libertésnél, amely a franciaországi személyes adatok védelmére vonatkozó előírások betartásáért felelős szabályozó hatóság, közvetlenül a https://www.cnil.fr/fr/agir weboldalon vagy postai úton a következő címre: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.

Cookie-kra vonatkozó szabályzat

FRISSÍTÉS 01/09/2023

Ha böngészni szeretne az oldalon, akkor böngészőjét úgy kell beállítania, hogy elfogadja a "munkamenet sütiket" vagy "ideiglenes sütiket". Ennek a sütinek a célja a vásárlás lehetővé tétele, és a látogatás végén megsemmisül. Ezek nem „tartós cookie-k”, amelyek használatától tartózkodunk.
Üdvözöljük a SAS Delta Plus Services által közzétett www.deltaplus.eu oldalon. Annak érdekében, hogy választ adhassunk az oldalunkon található cookie-k használatával, különös tekintettel a látogatása során feldolgozott böngészési információk eredetére és felhasználására vonatkozó kérdéseire, ezt a részt az „Útmutató” ajánlásaival összhangban hoztuk létre. a hirdetési cookie-k használatára vonatkozó bevált gyakorlathoz”, amelyet a Francia Közvetlen és Digitális Marketing Unió égisze alatt készítettek. A www.deltaplus.eu oldal cookie-kat használ, mivel elkötelezett amellett, hogy több szolgáltatást és személyre szabott tartalmat biztosítson az Ön igényeinek megfelelően.

 

Mik azok a sütik?

A www.deltaplus.eu oldal megtekintése során az Ön terminálja (számítógép, táblagép, okostelefon stb.) az oldalunkon történő navigációval kapcsolatos információkat valószínűsíthetően az Ön termináljára telepített, „sütinek” nevezett szöveges fájlokban rögzíti. A sütikben szereplő információkat valójában csak a süti kiállítója tudja elolvasni vagy módosítani.

Milyen sütiket használnak?

 • Kötelező sütik
A honlapunk használatához szükséges sütik elsősorban a kosárba helyezést, a vásárlói területünkhöz való hozzáférést, stb. tesznek lehetővé.
Néhány példa:
 
COOKIE LEÍRÁS
JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE_XXXX Munkamenet-azonosító a felhasználó munkamenet-információinak összekapcsolásához
PUSHINFOhome-cnil-message Lehetővé teszi, hogy továbbra is választhasson az oldalunkon található sütik jelenlétéről szóló felugró információs ablakban.
COOKIE_SUPPORT, LANG Lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a böngészője támogassa-e a sütiket vagy sem.
GUEST_LANGUAGE_ID Lehetővé teszi, hogy megtartsa a böngészés nyelvét a webhelyen
SITE Lehetővé teszi, hogy megtartsa a böngészett Delta Plus webhely URL-címét.
COMPANY_ID, USER_UUID Lehetővé teszi, hogy amikor bejelentkezik, egy technikai azonosítót tároljon el a felhasználói munkamenetről.

Ezeket a sütiket a Delta Plus állítja be.
 • Elemző sütik
Noha a deltaplus.eu weboldal egy „ügyfélfiók” területet és korlátozott hozzáféréssel rendelkező oldalakat tartalmaz, az ezen a weboldalon telepített sütik kizárólag elemző- és teljesítmény sütik.
Az elemző sütik a weboldalunk használatával kapcsolatos adatokat gyűjtik össze. Segítségükkel javíthatjuk weboldalunk működését, megtudhatjuk, hogy az oldal mely részei érdeklik leginkább ügyfeleinket, és többet tudhatunk meg a promóciós kampányaink hatékonyságáról. Mindez segít nekünk abban, hogy javítsuk a felhasználóink számára a weboldalunkon tett látogatásuk minőségi élményét.
Elemző/teljesítménysütiket használunk, hogy:
Amikor Ön csatlakozik a weboldalunkhoz, különböző sütiket telepíthetünk az Ön termináljára, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük az Ön böngészőjét a süti érvényességi idejére, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy:
 • statisztikákat készítsünk a látogatottságról és a weboldalunkat alkotó különböző elemek használatáról, lehetővé téve számunkra, hogy javítsuk szolgáltatásaink érdekességét és ergonómiáját;
 • a www.deltaplus.eu weboldalon tett látogatásai során az Ön termináljának megjelenítési preferenciáihoz (használt nyelv, felbontás, használt operációs rendszer stb.) igazítsuk a weboldalunk megjelenítését, az Ön termináljának megtekintésre vagy olvasásra szolgáló hardverének és szoftverének megfelelően;
 • megjegyezzük az Ön által a honlapunkon kitöltött űrlaphoz (regisztráció vagy fiókjához való hozzáférés) vagy a honlapunkon kiválasztott termékekhez, szolgáltatásokhoz vagy információkhoz (előfizetett szolgáltatás, rendelési kosár tartalma stb.) kapcsolódó információkat. 
 • lehetővé tegyük Önnek, hogy azonosítók segítségével hozzáférhessen weboldalunk fenntartott és személyes felületeihez, például a szakmai felülethez;
 • biztonsági intézkedéseket hajtsunk végre, például amikor arra kérjük Önt, hogy bizonyos idő elteltével jelentkezzen be újra egy tartalomba vagy szolgáltatásba.
 • Beazonosítsuk a látogatói viselkedést a weboldalunk fejlesztése érdekében.
​​​

Mennyi ideig tárolódnak a cookie-k az Ön eszközén?

Analitikai cookie-k állandó cookie-k. Ezeket arra használjuk, hogy többet tudjunk meg a látogatók viselkedéséről hosszabb időn keresztül, vagy hogy az Ön által kért szolgáltatásokat nyújthassuk a weboldal és a tárolt tartalom személyre szabásával. Ezek a cookie-k akár 24 óráig is tárolhatók az Ön számítógépén, attól függően, hogy milyen feladatot segítenek végrehajtani.

Cookie-k kezelése vagy törlése

A sütiket a webböngészőjén keresztül kezelheti. Böngészőjét bármikor konfigurálhatja úgy, hogy az minden egyes süti fogadásakor értesítse Önt. Ez lehetővé teszi, hogy Ön maga döntse el, hogy egy sütit elfogad-e vagy sem. A sütik soha nem olvasnak le adatokat az Ön merevlemezéről, és azokat bármikor törölheti a számítógépéről. Erről bővebb információt a böngésző súgó fülén talál.

Hogyan tudom letiltani/aktiválni a sütiket a weboldalon?
Az alábbiakban elmagyarázzuk, hogyan kezelheti a sütiket a számítógépén a főbb internetes böngészőkön keresztül.

 • Google Chrome

A Beállítások menüben válassza a „Speciális beállítások megjelenítése” lehetőséget az oldal alján, és kattintson a „Tartalombeállítások” gombra az Adatvédelem szakaszban. A megjelenő oldal tetején található részben többet megtudhat a sütikről, és beállíthatja a kívánt sütiket. Lehetősége van a jelenleg tárolt sütik törlésére is.

 • Mozilla Firefox

Az Eszközök menüből válassza a „Beállítások” menüpontot, majd a Beállítások ablakban válassza az Adatvédelem lapot. A legördülő menüben válassza az „Egyéni beállítások használata az előzményekhez” lehetőséget. Ekkor megjelennek a sütikre vonatkozó beállítások, és a megfelelő négyzet bejelölésével engedélyezheti vagy elutasíthatja azokat.

 • Internet Explorer 6+

Az Eszközök menüben válassza az „Internetes beállítások” menüpontot, majd kattintson az Adatvédelem fülre. Az adatvédelmi beállítások hat lehetőséget tartalmaznak, amelyekkel szabályozhatja a tárolt sütik számát: Minden süti blokkolása, Fokozott, Közepesen fokozott, Közepes (alapértelmezett szint), Alacsony és Minden süti elfogadása.

 • Navigateur Safari

A legördülő menüben válassza a „Beállítások” opciót, és nyissa meg a Biztonság lapot. Válassza ki a kívánt opciót a „sütik elfogadása” szakaszban.

Minden más egyéb böngésző

A sütik más böngészőkön keresztül történő kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a dokumentációt vagy az online súgófájlokat.