Favoriler Nereden satın alabilirim? İletişim Hesabım
  • Haberler

Tüm uzmanlığımız hizmetinizde

Eğitimler, öğreticilerimiz ve uzmanlık merkezlerimiz aracılığıyla becerilerinizi geliştirmenize yardımcı oluyoruz. İndirme merkezimiz, ürün yelpazemizle ilgili tüm ürün ve mevzuat bilgilerini bulmanızı kolaylaştırır.

Bizim misyonumuz

Delta Plus, 45 yılı aşkın bir süredir, iş yerinde profesyonelleri korumak için kişisel ve toplu koruyucu ekipman (KKD) alanında eksiksiz bir çözüm seti tasarlamakta, standartlaştırmakta, üretmekte ve küresel olarak dağıtmaktadır.

Aile geçmişi

Bizim tarihimiz

#

Pozitif Etki

Misyonumuz

Misyonumuz, dünyanın dört bir yanındaki profesyoneller için eksiksiz bireysel ve toplu koruma çözümleri tasarlayıp üreterek çalışan kadın ve erkekleri korumaktır. Misyonumuz, 3 sütuna dayalı olarak 10 KSS taahhüdüne ayrılabilir.

Çalışanlarımızın işlerinde tam bir güvenlik ve sağlık içerisinde mutlu ve huzlurlu bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak

İş yerinde güvenlik

 0 iş kazası

Eğitim ve beceri geliştirme

 Tüm çalışanlar için her 6 yılda bir en az 1 eğitim oturumu 
Fransa ve uluslararası çalışanların %30'u için

Çalışan sağlığı ve korunması

 Grup genelinde sağlık ve maluliyet dahil olmak üzere üç alanda çalışanlarımız için %100 teminat sağlamak 
 

Zamanınızı ve kaynaklarımızı yönetmek

 Art arda 6 ay boyunca %3 devamsızlığın altında kalınması 
 

Ekonomik büyümemizi gelecek nesiller üzerindeki etkisini sınırlandırarak planlamak

Atık yönetimi

 Geri dönüştürülmüş atık oranı için %77 hedefinin aşılması

İklim değişikliği üzerindeki etkisi

 CO2 miktarımızı lojistik akışında k€ başına yaklaşık 0,045 tonda tutmak

Kaynak tasarrufu

 Kapsam dahilindeki tüm çalışma sahalarında kaynak tüketim oranlarımızı azaltmak 

Ürün yaşam döngüsünün etkisi

 2023'e kadar geri dönüştürülmüş malzemeler için %15 eşiğini aşmak

İşimizi güvenli, etik ve sorumlu bir çerçevede geliştirmek.

Adil uygulamalar

   Çalışanların %100'ü etik dışı davranış ve uygulamalarla mücadele ve etik kurallar konusunda bilgilendirildi & etik kurallar ve risk altındaki gruplar için %100 eğitim verildi

Tedarikçileri yaklaşımımıza dahil etmek
 Seçilen tedarikçiler için %90 uyum oranı &. Kapsanan 8 KSS teması

KSS taahhütlerimiz BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaktadır.