Kedvencek Hol lehet vásárolni? Kapcsolat A számlám
  • Hírek

Az Ön iparágára szabott megoldások

A mi feladatunk a nők és férfiak védelme a munkahelyen. Ennek érdekében teljes körű egyéni és kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.

Lásd az összes ágazatot

Fedezze fel új "Utilities" könyvünket

Minden szakértelmünk az Ön szolgálatában

Képzéseinkkel, oktatóprogramjainkkal és szakértői központjainkkal segítjük Önt képességeinek fejlesztésében. Letöltőközpontunkban könnyedén megtalálhatja a termékcsaládjainkkal kapcsolatos összes termék- és szabályozási információt.

Küldetésünk

A Delta Plus több mint 45 éve tervezi, szabványosítja, gyártja és forgalmazza világszerte az egyéni és kollektív védőfelszerelések teljes körű megoldásait a hivatásos munkavállalók védelme érdekében.

Családtörténet

Történelmünk

#
Industry
#
Filtres 29 találat
Szűrő
Állandó rendszerek
Kollektív védelem
Függőleges leesésvédelmi rendszerek
Az utazás típusa
Tartókonzol
Keretek
Tetőhártyák

How Do You Choose Hearing Protection?

One of the first steps is to understand the noise level you are exposed to, measured in decibels (dB). If the noise level is consistently above 85 dB, hearing protection is necessary, as prolonged exposure to such conditions can lead to hearing loss. Sound meters can help determine the exact noise level on the worksite.

The type of noise – whether it's continuous, intermittent, or impact – also plays a part in the decision-making process. Continuous noises like machinery hum might require different protection than sudden, loud noises such as a gunshot or a hammer striking an object.

Also, the Noise Reduction Rating (NRR) of the hearing protector is a vital factor. NRR is a measure of how much a hearing protection device can reduce the noise level. The higher the NRR, the greater the noise attenuation.

Comfort and convenience should not be overlooked. Earplugs or earmuffs that fit poorly or are uncomfortable are less likely to be worn consistently. Look for options like molded earplugs or adjustable earmuffs to ensure a good fit.

Lastly, consider the environment and the nature of the work. In warm, high-activity situations, earplugs may be a better option due to less heat trapping. In contrast, earmuffs can be more suitable for cooler environments and jobs that require intermittent hearing protection.

To sum up, when choosing hearing protection, evaluate the worksite's decibel level, the noise type, the NRR of the protector, comfort, and the nature of your work environment.

Why Wear a Respiratory Mask in the Building Industry?

The importance of using respiratory protective equipment, including masks, in the building industry cannot be overemphasized. Despite being often overlooked, respiratory protection is critical to the health and safety of workers exposed to various airborne hazards.

In the building industry, workers are frequently exposed to dust, fumes, gases, vapors, and other potentially hazardous particles. These contaminants can lead to serious respiratory health problems such as lung diseases, asthma, and even cancer. Consequently, it is vital to utilize respiratory protection like masks to prevent inhalation of these harmful substances.

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) regulations mandate the use of appropriate respiratory protective equipment to ensure the safety and health of workers. The use of respiratory masks is essential when adequate ventilation is not possible or when the concentration of hazardous substances exceeds permissible exposure limits.

Respiratory masks help filter out these airborne contaminants, allowing the wearer to breathe safely. They act as a protective barrier, ensuring the air you breathe is clean and free from harmful particles.

As a leading provider of personal protective equipment, Delta Plus is committed to offering a comprehensive range of respiratory masks suitable for use in various environments within the building industry. Whether it's for protection against dust during demolition or insulation works, or fumes from welding and painting tasks, our masks are designed to offer optimal fit, comfort, and protection.

Why Wear Safety Glasses?

The decision to wear safety glasses can mean the difference between safeguarding your vision or risking potential harm. Ensuring eye protection is particularly crucial in work environments where there's exposure to occupational hazards.

Safety glasses are designed to shield your eyes from a multitude of threats. One of the most common are flying debris or particles, often encountered in jobs involving woodworking, metal grinding, or other similar tasks. Safety eyewear serves as a physical barrier, preventing these objects from making harmful contact with your eyes.

Besides physical threats, safety glasses can protect against chemical hazards too. In certain industries, like healthcare or chemical manufacturing, there's a high risk of contact with dangerous substances. Safety eyewear can prevent chemical splashes from reaching the eyes, protecting them from potential burns or irritation.

Safety glasses with UV-protection are invaluable for workers often exposed to the sun. Prolonged UV exposure can lead to conditions like cataracts or photokeratitis. By filtering out harmful UV radiation, safety glasses safeguard not just your vision, but also the health of your eyes.

Another benefit of safety glasses is the ability to mitigate glare, often an issue in brightly lit environments or outdoors. Anti-glare coatings on safety eyewear can reduce eye strain and improve comfort.

Even for those with vision correction needs, prescription safety glasses ensure that workers don't have to compromise on either vision or protection.

In conclusion, wearing safety glasses is an easy yet vital step in preserving your eye health, preventing a wide range of possible eye injuries in various work environments.

Why Do You Need to Protect Your Head?

In numerous professional and hazardous settings, the importance of head protection can't be overstated. This crucial aspect of safety is not only a matter of occupational health but also a matter of personal wellbeing. Your head houses essential organs, including the brain and eyes - the command centre of your body. Any damage inflicted can result in severe, often irreversible, consequences, impairing senses, and even leading to life-threatening injuries.

The necessity for head protection becomes more acute in environments like construction sites, manufacturing units, and utility services, where potential hazards like falling objects, flying debris, and accidental impact are commonplace. Furthermore, specific job roles such as welding or tasks involving exposure to harmful substances demand adequate headgear for protection against sparks, heat, chemical splashes, and hazardous airborne particles.

The necessity for robust head protection extends beyond mere compliance with safety standards such as those set by OSHA. It is about safeguarding workers, ensuring their safety, and promoting a healthy working environment. Therefore, head protection becomes an integral component of personal protective equipment (PPE).

What Are the Different Types of Hearing Protection?

There's a diverse range of hearing protection devices designed to safeguard your auditory health. Here are some of the most common types:

Earplugs

Earplugs are small devices that fit directly into the ear canal. They come in a variety of materials, from foam and silicone to custom molded options.

Foam Earplugs are disposable, cost-effective, and offer substantial noise reduction. They are compressed before insertion, expanding to fit the ear canal.

Silicone and Flanged Earplugs are reusable and typically more durable than foam plugs. They often have a flanged design to create a seal against the canal wall.

Molded Earplugs are custom-made to fit the wearer's ear, offering comfort and effective noise reduction. They are typically more expensive, but their durability makes them a worthwhile investment.

Corded Earplugs are attached with a cord to prevent loss and allow for easy removal and reinsertion.

Earmuffs

Earmuffs cover the entire outer ear and form a seal to block out noise. They are adjustable and typically offer higher levels of protection than earplugs. However, they can be hotter and more cumbersome.

Standard Earmuffs provide ample noise reduction and are easy to put on and take off, making them suitable for situations where noise exposure is intermittent.

Electronic Earmuffs amplify quiet sounds while reducing loud ones, making them ideal for situations where communication or hearing certain sounds is important.

Ultimately, the type of hearing protection chosen will depend on the nature of the noise, the duration of exposure, the Noise Reduction Rating (NRR) needed, and the user's comfort.

#

Title

Két különböző típusú vízszintes mentőkötél: sín és kábel
A kábel mentőkötél egy flexibilis kábelből áll, amely rögzített horgonyokhoz, úgynevezett kikötési pontokhoz vagy kikötési oszlopokhoz van rögzítve, és amelyen a személyi védőfelszerelés (PPE) rögzítési pontja átcsúszik, lehetővé téve a személy szabad és teljes biztonságú mozgását. A sín mentőkötél ugyanazokkal az alkatrészekkel rendelkezik, kivéve, hogy a kábelt egy merev sín helyettesíti.
Sokoldalúan felszerelhetők sokféle tetőre: acél fedélzetre, vízszigetelt membránra, horgany-, réz-, szálcement-, beton-, fém- vagy favázra, állóvarratos tetőkre stb. Valamint nagyon sokféle konfiguráció: lapos tetők, lejtős tetők, ipar, termelési területek, hangárok, mozgó daruk, portálok, fej feletti használatra, felfüggesztett munkákra, homlokzaton stb.
Típus