Ulubione Gdzie kupić? Kontakt Moje konto

Cała nasza wiedza do usług

Pomagamy rozwijać umiejętności poprzez szkolenia, samouczki i centra wiedzy specjalistycznej. Nasze centrum pobierania ułatwia znalezienie wszystkich informacji o produktach i przepisach dotyczących naszej oferty.

Nasza misja

Od ponad 45 lat Delta Plus projektuje, standaryzuje, produkuje i dystrybuuje na całym świecie pełen zestaw rozwiązań w zakresie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej (ŚOI) w celu ochrony profesjonalistów w pracy.

Historia rodziny

Nasza historia

#

Nasze zobowiązania

Produkcja

 • Działamy na globalnym rynku regulowanym w wielu krajach.
  W związku z tym musimy zarządzać wymaganiami, które mogą
  znacznie się od siebie różnic w poszczególnych krajach lub
  regionach.
 • Dzięki kontroli procesów produkcyjnych (wewnętrznych i
  zewnętrznych) jesteśmy w stanie zagwarantować klientom jakość w
  każdym zakątku świata.

Produkcja własna

Wspólnym celem naszych menedżerów produktów i usług jest
oferowanie niezawodnych, trwałych i efektywnych produktów, które spełniają wymagania przepisów i/lub norm na każdym terytorium, na którym są użytkowane
#

#

#

Pracebadawczo-rozwojowe

Nasz zespół inżynierów to międzynarodowa ekipa opracowująca produkty, które spełniają lokalne wymagania norm i klientów. Nasi kierownicy projektów i specjaliści branżowi opiekują się wszystkimi filiami i koordynują współpracę z zespołami lokalnymi przy zakładach
produkcyjnych, aby na co dzień dbać o industrializację i jakość

Sieć organizacyjna nacałym świecie

45

zaangażowanych osób

5

mln EUR inwestycji

20

rozpoczętych projektów

60

projektów w toku rocznie

Od designu do norm, od wymagań środowiskowych do tworzeniawartości.

Wymagania środowiskowe także stanowią główne zagadnienie w pracy
nad wszystkimi produktami, zarówno jeżeli chodzi o poszukiwanie
materiału organicznego lub pochodzącego z recyklingu, który
odpowiada naszym wymaganiom jakościowym, jak i uwzględnianie
śladu środowiskowego w specyfikacjach produktów od pierwszego
etapu projektów.

Zespół specjalistóww zakresie:
 • Zarządzania projektami
 • Tkanin
 • Tworzyw sztucznych i komponentów chemicznych
 • Mechaniki i symulacji
Ekosystem ekspertówzewnętrznych:
 • Producenci maszyn
 • Dostawcy materiałów
 • Laboratoria badawcze i prototypowanie
 • Specjaliści w zakresie nowych technologii
Laboratoriawewnętrzne:
 • Badania rozwojowe
 • Badania oceny zgodności z normami
Najnowocześniejsześrodki na potrzeby:
 • Zarządzania danymi technicznymi
 • Obliczeń i symulacji
 • Prototypowania (maszyny sterowane numerycznie, wydruki 3D)
 • Planowania projektów i ich kapitalizacji

Nasz supply chain*

Od prognoz po dostawy to zintegrowany proces rynkowy typu end-to-end.

Organizacja naszego łańcucha dostaw jest unikatowa i ustrukturyzowana wokół 5 głównych kierunków. Zintegrowany model opierający się na prognozach sprzedaży, planowaniu cyklu produkcyjnego, planowaniu dostawców i zakładów produkcyjnych grupy oraz na zarządzaniu ich wydajnością, a także na efektywności magazynów i dystrybutorów.

Zarządzanie jest scentralizowane we Francji i opiera się na rygorystycznej strukturyzacji procesów i kontroli. Za podstawę służą także 4 konsolidacyjne platformy logistyczne, które zaopatrują nasze filie i naszych klientów na całym świecie. Dwie z tych platform znajdują się w Azji (Chiny i Indie) i dwie w Europie (Francja i Polska). Nasz system informatyczny, zharmonizowany na każdej z tych platform, bazuje na eksperckim systemie zarządzania zapotrzebowaniem. Tym samym umożliwia sprawdzanie w czasie rzeczywistym poziomu zapasów oraz strumieni wchodzących i wychodzących. Naszą ambicją jest dalsza integracja naszego supply chain za pomocą technologii blockchain.
Taki sposób organizacji umożliwia nam zaopatrywanie klientów we wszystkich krajach według najkorzystniejszego dla nich schematu logistycznego, gwarantując dostępność pełnej gamy wysokiej jakości produktów z naszych platform i magazynów.