• Știri

Soluții adaptate la industria dumneavoastră

Sarcina noastră este de a proteja femeile și bărbații la locul de muncă. În acest scop, proiectăm și producem soluții complete de protecție personală și colectivă pentru profesioniștii din întreaga lume.

Vedeți toate sectoarele

Descoperiți noua noastră carte "Utilities"

 

Toată expertiza noastră la dispoziția dumneavoastră

Vă ajutăm să vă dezvoltați competențele prin intermediul formării, al tutoriilor noastre și al centrelor noastre de expertiză. Centrul nostru de descărcări vă facilitează găsirea tuturor informațiilor despre produse și reglementări referitoare la gamele noastre.

Misiunea noastră

De peste 45 de ani, Delta Plus proiectează, standardizează, produce și distribuie la nivel mondial un set complet de soluții în domeniul echipamentelor de protecție individuală și colectivă (EPI) pentru protecția profesională la locul de muncă.

Istoricul familiei

Istoria noastră

Informații de reglementare

INFORMAȚII
JURIDICE

ACTUALIZARE 01/09/2023

Momentan sunteți conectat la site-ul web al grupului Delta Plus. Accesând acest site web, utilizatorul se angajează să respecte condițiile actuale de utilizare.

Informațiile editorului

Acest site web este proprietatea societății Delta Plus Services.
Acest site web este editat de: Delta Plus Services

Societate pe acțiuni simplificată cu capital de 6.560.000 euro
Sediu oficial: ZAC La Peyrolière - BP140 - 84405 APT Cedex
Înregistrată la Registrul Comerțului și Companiilor din Avignon cu numărul 529 319 980
SIRET: 529 319 980 000 23
Cod TVA: FR 15 529 319 980

Tel.: +33 (0)4 90 74 20 33
E-mail: information@deltaplus.fr

Director publicație: J. Benoit
© DELTA PLUS 2023

Informații despre gazdă

Acest site web este găzduit de:
Delta Plus Services
ZAC La Peyrolière
BP140
84405 APT Cedex
Tel.: 04 90 74 20 33

Proprietate intelectuală - Drepturi de autor

Site-ul web www.deltaplus.eu, precum și întregul conținut al acestuia, inclusiv denumirea domeniului și indiferent că este vorba despre text, imagini, sigle, grafică, videoclipuri, fotografii, machetă sau orice alt element distinctiv, sunt proprietatea DELTA PLUS sau a unei terțe părți care a acordat DELTA PLUS dreptul de utilizare și/sau de distribuție.
Acest ansamblu a constituit o operă așa cum aceasta este definită prin Codul privind proprietatea intelectuală și, în acest sens, este protejat prin drepturi de autor și prin orice alt drept de proprietate intelectuală sau industrială recunoscut de acestea în conformitate cu legislația în vigoare. Acest site web și întregul său conținut pot fi utilizate doar cu autorizare prealabilă.
Orice modificare, reprezentare și reproducere, integrală sau parțială, pentru o altă utilizare decât cea privată, sunt oficial interzise. Această interdicție se aplică indiferent de mediu, de procesul de reproducere, reprezentare și/sau modificare și indiferent de durată.

Responsabilitatea

Informațiile comunicate pe pagina web sunt furnizate cu titlu orientativ, acestea nu sunt contractuale și nu vor implica responsabilitatea Delta Plus Services. Acestea pot fi modificate sau actualizate fără preaviz. De asemenea, Delta Plus își rezervă dreptul, în orice moment și fără preaviz, de a aduce îmbunătățiri și/sau modificări paginii web.

Delta Plus nu va fi trasă la răspundere pentru:

 • Daunele de orice natură, directe sau indirecte, care rezultă din utilizarea paginii web Deltaplus.eu și, în special, orice pierderi de operare, pierderi financiare sau comerciale, pierderea programelor și/sau a datelor în special în sistemul informatic al utilizatorului.
 • Daunele de orice natură, directe sau indirecte, care rezultă din conținutul și/sau utilizarea paginilor web care au legătură cu pagina web Deltaplus.eu sau la care utilizatorii ar putea avea acces prin pagina web deltaplus.eu.
 • Omiterile și/sau erorile din pagina web.

Utilizatorii

Utilizatorul prezentei pagini web își asumă răspunderea pentru daunele de orice natură, materiale sau imateriale, directe sau indirecte, cauzate oricărei persoane terțe, inclusiv Delta Plus, din cauza utilizării sau operării ilicite a paginii web deltaplus.eu și/sau a unuia dintre elementele acesteia, indiferent care este cauza și locul producerii acestor daune și garantează Deltaplus.eu împotriva consecințelor plângerilor sau acțiunilor la care ar putea fi supusă în acest sens. Utilizatorul paginii web deltaplus.eu renunță la orice recurs împotriva Delta Plus în cazul acțiunilor în instanță întreprinse de un terț împotriva acesteia ca urmare a utilizării și/sau operării ilicite a paginii web Deltaplus.eu

PROTECȚIA DATELOR DVS. CONTEAZĂ PENTRU NOI

ACTUALIZARE 01/09/2023

Care sunt datele dvs. cu caracter personal?

Prezentul articol aduce la cunoștința participanților procedurile de colectare și utilizare a datelor lor cu caracter personal și a opțiunilor de care beneficiază în acest sens. Datele cu caracter personal sunt informații care permit identificarea dvs. în calitate de persoană fizică sau care permit recunoașterea dvs., directă sau indirectă. Poate fi vorba despre numele, prenumele, data nașterii, adresa de corespondență, adresa e-mail, numărul de telefon etc. 

În contextul unei solicitări de informații
Atunci când completați un formular, o cerere sau un sondaj online, vi se poate cere să furnizați date cu caracter personal.
Acestea se vor utiliza pentru:
 • a vă înregistra în calitate de participant;
 • a vă contacta pentru a vă informa, în special cu privire la subiectul(ele) pentru care ne-ați contactat și ați completat un formular, o solicitare sau un sondaj online;
 • a vă răspunde la orice întrebări.
În contextul unei comenzi
Delta Plus colectează și implementează colectări de date care ar putea conține date cu caracter personal în contextul realizării comenzilor sale. Acestea sunt înregistrate în dosarul său de clienți și sunt indispensabile pentru gestionarea relației cu clientul, în special, prelucrarea, executarea și gestionarea comenzilor, prospectarea, producția, urmărirea cererilor și dosarelor clienților săi.

În contextul facturării și a contabilității pentru client.
Delta Plus implementează în egală măsură prelucrări de date care ar putea conține date cu caracter personal în contextul facturării și a contabilității pentru client, în special pentru încasarea datoriilor clienților.
Delta Plus păstrează datele doar pe durata necesară operațiunilor pentru care au fost colectate, în conformitate cu reglementarea în vigoare. În scopuri contabile, acestea sunt păstrate timp de 10 ani de la sfârșitul exercițiului contabil. Fără a aduce atingere obligațiilor de păstrare sau perioadelor de prescripție aplicabile, datele Clientului sunt, de asemenea, păstrate pe durata relației contractuale și, ulterior, timp de 10 ani în scopuri de prospectare.

Cine poate utiliza datele dvs. cu caracter personal?

Operatorul de date este Delta Plus. Accesul la datele cu caracter personal se va limita cu strictețe la angajații operatorului de date, care sunt responsabili să le prelucreze în conformitate cu sarcinile lor. Informațiile colectate pot fi comunicate unor terți legați de societate prin contract pentru executarea unor sarcini subcontractate, în special furnizorilor de servicii responsabili cu monitorizarea sau colectarea datoriilor clienților, fără a fi necesară aprobarea clientului.
 
Accesul, modificarea, ștergerea datelor cu caracter personal
În conformitate cu Regulamentul privind protecția datelor și în limitele impuse în special prin articolele 12 și 22 din RGPD:
– Persoanele vizate de datele colectate au dreptul de acces, rectificare, ștergere și portabilitate a datelor care îi privesc, precum și dreptul de a se opune prelucrării din motive legitime, drepturi pe care le pot exercita prin contactarea operatorului de date la următoarea adresă de corespondență sau e-mail:
-    prin e-mail la adresa rgpd@deltaplus.eu împreună cu o copie (scanată) a actului de identitate semnat;
-    sau prin poștă la adresa următoare: DELTA PLUS - ZAC la Peyrolière - BP 140 - APT (84400), însoțită de o copie a actului de identitate semnat.
Persoanele vizate dispun de dreptul de a depune o plângere la CNIL (Comisia Națională de informatică și libertăți).
În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, în special Legea privind informatica și libertățile din 6 ianuarie 1978 și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, aplicabil la 25 mai 2018, Delta Plus se angajează să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta securitatea datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor ale căror date au fost colectate.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal de către DELTA PLUS
Datele cu caracter personal colectate sunt stocate de DELTA PLUS strict pentru executarea solicitării de informații și a sondajului online și sunt păstrate pe perioada strict necesară realizării scopului pentru care acestea au fost colectate, în conformitate cu regulamentul în vigoare.

Prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal
Colectarea, prelucrarea și/sau utilizarea datelor dvs. cu caracter personal sunt rezervate în exclusivitate societății noastre, în special pentru a răspunde solicitării dvs. inițiale. Stocarea datelor dvs. cu caracter personal este limitată în exclusivitate societății noastre. După ce au fost colectate, datele dvs. cu caracter personal vor fi transmise prin internet utilizând criptarea SSL pe 128 de biți. În plus, ne puteți aproba trimiterea de documente sau buletine informative. Această permisiune ne este acordată prin consimțământul dvs. atunci când vă înregistrați pentru prima dată.
În timpul sondajelor, diferitele studii efectuate de societatea noastră și răspunsurile date de respondenți vor fi prelucrate statistic, în conformitate cu codul de etică al companiilor care realizează studii de piață și de opinie.
Informațiile personale transmise nu vor fi divulgate decât cu acordul dvs. În contextul prelucrării cererilor dvs. și utilizării serviciilor noastre, putem dezvălui informații subcontractanților pe care i-am angajat, care vor primi doar informațiile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile în conformitate cu articolul 35 din Legea din 6 ianuarie 1978.
Datele cu caracter personal ale participanților sunt prelucrate de Delta Plus sau de furnizorii săi din Uniunea Europeană și nu sunt transferate în țări terțe.

Pe cine contactați în legătură cu datele cu caracter personal?

For any questions related to personal data, they can contact the Data Protection Officer, who is authorised to deal with all issues related to the protection of personal data, at the following address: rgpd@deltaplus.eu

If you do not receive a satisfactory response to your request, you may file a complaint with the Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, which is the regulatory authority responsible for ensuring compliance with the regulations on the protection of personal data in France, directly on the website https://www.cnil.fr/fr/agir or by mail to the following address Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.

Politica privind modulele cookie

ACTUALIZARE 01/09/2023

Pentru a naviga pe pagina web, trebuie să vă configurați browserul pentru a accepta „module cookie de sesiune” sau „module cookie temporare”. Acest modul cookie are drept scop permiterea achiziției și este distrus la sfârșitul vizitei dvs. Nu este vorba despre „module cookie permanente”, a căror utilizare o interzicem.

Bun venit pe pagina web www.deltaplus.eu, editată de SAS Delta Plus Services.

Pentru a vă oferi răspunsuri la întrebările pe care le puteți avea cu privire la utilizarea modulelor cookie pe pagina noastră web, în special cu privire la originea și utilizarea informațiilor de navigare prelucrate în timpul vizitei dvs., am creat această secțiune, urmând recomandările „Ghidului de bune practici privind utilizarea modulelor cookie publicitare” elaborat sub egida Uniunii Franceze de Marketing Direct și Digital.
Dornici de a vă oferi mai multe servicii și un conținut personalizat care să vă îndeplinească nevoile, pagina web www.deltaplus.eu utilizează module cookie.

 

Ce este un modul cookie?

În timpul navigării pe site-ul web www.deltaplus.eu, informații cu privire la navigarea efectuată de dispozitivul dvs. (computer, tabletă, smartphone etc.) pe site-ul nostru web vor fi probabil înregistrate în fișiere de text denumite „module cookie”, instalate pe dispozitivul dvs. Numai emitentul unui modul cookie poate citi sau modifica informațiile conținute de acesta.

Ce tipuri de module cookie utilizați?

 • Module cookie strict necesare
Există o listă de module cookie necesare pentru utilizarea site-ului nostru web care vă permit în special să adăugați produse în coș, să accesați zona noastră destinată clienților etc.
Iată câteva exemple:
 
COOKIE DESCRIERE
JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE_XXXX Codul de identificare a sesiunii pentru a lega informațiile privind sesiunea utilizatorului
PUSHINFOhome-cnil-message Vă permite să păstrați alegerea privind afișarea ferestrei pop-up de informare cu privire la prezența modulelor cookie pe pagina noastră web.
COOKIE_SUPPORT, LANG Vă permite să stabiliți dacă browserul dvs. acceptă module cookie sau nu.
GUEST_LANGUAGE_ID Permite păstrarea limbii de navigare pe pagina web
SITE Permite păstrarea adresei URL a paginii web Delta Plus pe care o navigați.
COMPANY_ID, USER_UUID În timp ce sunteți conectat(ă), permite păstrarea unui cod de identificare tehnică pentru sesiunea dvs. de utilizator.

Aceste module cookie sunt setate de Delta Plus.
 • Modulele cookie analitice
Chiar dacă pagina web deltaplus.eu include un spațiu „cont client” și pagini disponibile cu acces limitat, modulele cookie instalate pe această pagină web sunt numai module cookie analitice și de performanță.
Modulele cookie analitice colectează datele cu privire la utilizarea paginii noastre web. Acestea ne ajută să îmbunătățim funcționarea paginii noastre web, să știm de care părți ale paginii noastre web sunt cel mai mult interesați clienții noștri și să aflăm mai multe despre eficiența campaniilor noastre promoționale. Toate acestea ne ajută să permitem îmbunătățirea vizitei utilizatorilor noștri pe pagina noastră web.
Utilizăm module cookie analitice/de performanță:
Atunci când vă conectați la pagina noastră web, este posibil să instalăm diverse module cookie pe terminalul dvs. pentru a ne permite să vă recunoaștem browserul pe durata de valabilitate a modulului cookie și pentru a ne permite:
 • să stabilim statistici și volume de frecventare și utilizare a diverselor elemente care ne alcătuiesc pagina web, ceea ce ne permite să îmbunătățim interesul și ergonomia serviciilor noastre;
 • să adaptăm prezentarea paginii noastre web la preferințele de afișare ale terminalului dvs. (limba utilizată, rezoluția de afișare, sistemul de operare utilizat etc.) în timpul vizitelor dvs. pe www.deltaplus.eu, în funcție de echipamentul hardware și de programul software de vizualizare sau citire de care dispune terminalul dvs.;
 • să memorăm informațiile cu privire la un formular pe care l-ați completat pe pagina noastră web (înscrierea sau accesul la contul dvs. sau la produse, servicii sau informații pe care le-ați ales pe pagina noastră web: serviciul la care v-ați abonat, conținutul coșului de cumpărături etc.) 
 • pentru a vă permite să accesați spațiile rezervate și personale din pagina noastră web, cum ar fi Spațiul Pro cu ajutorul codurilor de identificare;
 • să implementăm măsuri de securitate, de exemplu, atunci când vi se cere să vă conectați din nou la un conținut sau la un serviciu după un anumit interval de timp.
 • Identifica comportamentul vizitatorilor pentru a ne îmbunătăți pagina web.

Cât timp sunt stocate modulele cookie pe aparatul dvs.?

Modulele noastre cookie analitice sunt module cookie permanente. De fapt, le utilizăm pentru a cunoaște mai bine comportamentul vizitatorilor pe o perioadă mai îndelungată sau pentru a vă furniza servicii pe care le-ați solicitat cu personalizarea paginii web și a conținutului stocat. Aceste module cookie pot fi stocate pe computerul dvs. timp de 24 de ore, în funcție de sarcina pe care acestea ajută la realizat.

Gestionarea sau ștergerea modulelor cookie

Vă puteți gestiona modulele cookie prin intermediul browserului dvs. Puteți configura în orice moment browserul dvs. astfel încât acesta să vă avertizeze ori de câte ori primiți un modul cookie. Acest lucru vă permite să decideți dacă acceptați sau nu modulul cookie. În niciun moment, modulele cookie nu pot citi datele de pe hardisk-ul dvs. și le puteți șterge de pe computer în orice moment. Puteți găsi mai multe informații cu privire la acest subiect în fila ajutor a browserului dvs.

Cum dezactivați/activați modulele cookie pe pagina noastră web?
În continuare vă explicăm cum să gestionați modulele cookie pe computerul dvs. prin intermediul browserelor dvs. principale.

 • Google Chrome

În meniul Parametri, selectați „Afișare parametri avansați” din josul paginii și faceți clic pe butonul „Parametri conținut” din secțiunea Confidențialitate. Secțiunea din partea de sus a paginii care se afișează vă comunică mai multe despre modulele cookie și vă permite să instalați modulele cookie pe care le doriți. De asemenea, aceasta vă permite să eliminați modulele cookie stocate efectiv.

 • Mozilla Firefox

Din meniul Instrumente, selectați „opțiuni”, fila Viață privată din fereastra Opțiuni. În meniul derulant, alegeți „Utilizarea parametrilor personalizați pentru istoric”. Vor apărea opțiunile pentru modulele cookie și veți putea alege să le acceptați sau să le refuzați bifând căsuța corespunzătoare.

 • Internet Explorer 6+

În meniul Instrumente, selectați „Opțiuni Internet”, faceți clic pe fila Confidențialitate. Veți vedea parametrii de confidențialitate cu șase opțiuni, care vă permit să verificați numărul de module cookie care se vor înregistra: Blocați toate modulele cookie, Mare, Mediu mare, Mediu (nivel implicit), Mic și Acceptați toate modulele cookie.

 • Navigateur Safari

În meniul derulant, selectați opțiunea „preferințe” și deschideți fila Securitate. Selectați opțiunea pe care o doriți din secțiunea „acceptați modulele cookie”.

Toate celelalte browsere

Pentru mai multe informații cu privire la gestionarea modulelor cookie prin intermediul altor browsere, consultați documentația dvs. sau fișierele de ajutor online.