Obľúbené Nájsť predajcu Kontakt Účet
  • Novinky

Všetky naše odborné znalosti k vašim službám

Pomáhame vám rozvíjať vaše zručnosti prostredníctvom školení, našich výukových programov a našich odborných centier. Naše centrum sťahovania vám uľahčí vyhľadávanie všetkých informácií o výrobkoch a predpisoch týkajúcich sa našich sortimentov.

Naše poslanie

Spoločnosť Delta Plus už viac ako 45 rokov navrhuje, štandardizuje, vyrába a celosvetovo distribuuje kompletný súbor riešení v oblasti osobných a kolektívnych ochranných prostriedkov (OOP) na ochranu profesionálov pri práci.

Rodinná história

Naša história

#

Naše závazky

Výroba

  • Nakoľko pôsobíme na svetovom regulovanom trhu v mnohých krajinách, natíska sa požiadavka na orientovanie sa v normách, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách alebo regiónoch výrazne odlišovať.
  • Riadenie našich výrobných procesov (interných ako aj externých) zaručuje pre našich zákazníkov kvalitné výrobky na celom svete.

Vlastná výroba

Čo najmenší dopad na životné prostredie je hlavným záujmom pre všetky naše výrobky. Či už ide o hľadanie biologických alebo recyklovaných materiálov, ktoré spĺňajú naše požiadavky na kvalitu alebo zohľadnenie environmentálnej stopy v zadávateľských podmienkach výrobkov hneď od začiatku projektov.
#

#

#

Výskum a vývoj

Náš medzinárodný inžiniersky tím tvorí výrobky, ktoré spĺňajú lokálne normy a požiadavky zákazníkov. Projektoví manažéri a obchodní špecialisti zastrešujú všetky naše dcérske spoločnosti a spolupracujú s našimi tímami v blízkosti výrobných miest s cieľom zabezpečiť industralizáciu a každodennú kvalitu.

Celosvetová sieťová organizácia

45

poverených osôb

€5M

investícií

20

rozbehnutých projektov

60

projektov vo vývoji ročne

Od návrhu po normu, od environmentálnych požiadaviek po vytvorenie hodnoty.

Čo najmenší dopad na životné prostredie je hlavným záujmom pre všetky naše výrobky. Či už ide o hľadanie biologických alebo recyklovaných materiálov, ktoré spĺňajú naše požiadavky na kvalitu alebo zohľadnenie environmentálnej stopy v zadávateľských podmienkach výrobkov hneď od začiatku projektov.

Tímy odborníkov :
• Projektový manažment
• Textil
• Plasty a chemické zlúčeniny
• Mechanika a simulácia
Ekosystém externých odborníkov :
• Výrobcovia strojov
• Dodávatelia surovín
• Skúšobné a prototypové laboratóriá
• Odborníci na nové technológie
Interné laboratóriá :
• Vývojové testy
• Testovanie noriem
Najmodernejšie zdroje :
• Správa technických údajov
• Výpočty a simulácie
• Vytváranie prototypov (stroje s digitálnym ovládaním, 3D tlačiarne)
• Plánovanie projektov a kapitalizácia

Náš dodávateľský reťazec

Od odhadu po dodávku, integrovaný proces trhu medzi koncovými bodmi.

Organizácia nášho dodávateľského reťazca je jedinečná a je vybudovaná na 5 hlavných pilieroch. Integrovaný model sa opiera o odhad predaja, plánovanie cyklov výrobkov, plánovanie dodávateľov a výrobných závodov skupiny, ako aj riadenie ich kapacity a efektivity operátorov skladovania a distribúcie.

Jeho riadenie je sústredené vo Francúzsku a opiera sa o dôslednú štruktúru procesov a kontrol. Na zásobovanie našich pobočiek a zákazníkov po celom svete využíva 4 logistické platformy. Dve z týchto platforiem sa nachádzajú v Ázii (Čína a India) a dve v Európe (Francúzsko a Poľsko). Náš IT systém upravený podľa jednotlivých platforiem vychádza z požiadaviek odborného riadiaceho systému. Umožňuje tak poznať v reálnom čase úroveň zásob, prichádzajúcich, ako aj odchádzajúcich pohybov. Našou ambíciou je pokračovať v integrácii nášho dodávateľského reťazca technológiou „blockchain“.

Táto forma organizácie nám umožňuje obslúžiť zákazníkov vo všetkých krajinách podľa pre nich najvýhodnejšej logistickej schémy, ktorá zaručuje dostupnosť kvalitných produktov naprieč celým našim portfóliom platforiem a skladov.