Obľúbené Nájsť predajcu Kontakt Účet
  • Novinky

Všetky naše odborné znalosti k vašim službám

Pomáhame vám rozvíjať vaše zručnosti prostredníctvom školení, našich výukových programov a našich odborných centier. Naše centrum sťahovania vám uľahčí vyhľadávanie všetkých informácií o výrobkoch a predpisoch týkajúcich sa našich sortimentov.

Naše poslanie

Spoločnosť Delta Plus už viac ako 45 rokov navrhuje, štandardizuje, vyrába a celosvetovo distribuuje kompletný súbor riešení v oblasti osobných a kolektívnych ochranných prostriedkov (OOP) na ochranu profesionálov pri práci.

Rodinná história

Naša história

#

Normy a smernice

Pôsobíme na svetovom regulovanom trhu v mnohých krajinách.
Musíme sa tak orientovať v normách, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách alebo regiónoch výrazne odlišovať.
Spoločným cieľom našich produktových manažérov a oddelení je ponúknuť
spoľahlivé, trvácne, výkonné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na predpisy a/alebo normy jednotlivých krajín, kde sa používajú.
#
#

Normy a certifikácia

Všetko, čo potrebujete vedieť o normách OOPP

Filter

ANSI ISEA (US American National Standards Institute) 105

NIOSH (US National Institute for Occupational Safety) 42 CFR Part84

Tvárové fi ltračné komponenty, niekoľko úrovní ochrany (zoznam nie je úplný) :

• N95 : Filtruje minimálne 95 % čiastočiek (neolejových) nachádzajúcich sa vo vzduchu.

• N99 : Filtruje minimálne 99 % čiastočiek (neolejových) nachádzajúcich sa vo vzduchu.

EN148-1 : pripevnenie filtra

Táto norma je špecifická pre štandardné pripevnenie filtrov na celotvárové masky.

EN405 : filtračné polomasky s ventilmi a protiplynovými filtrami alebo kombinovanými filtrami

Špecifi kuje laboratórne skúšky, ktorými sa kontroluje, či masky spĺňajú požiadavky na odolnosť pri manipulácií, proti opotrebovaniu a proti nárazom, požiadavky na nehorľavosť a na dýchací odpor.

EN143 : filtre proti časticiam

Obsahuje laboratórne skúšky, ktorými sa kontroluje, či fi ltre spĺňajú požiadavky na odolnosť proti nárazom, voči teplote, vlhkému a koróznemu ovzdušiu a požiadavky na mechanickú odolnosť a na dýchací odpor.

EN14387 : plynové filtre a kombinované filtre

Obsahuje laboratórne skúšky, ktorými sa kontroluje, či filtre spĺňajú požiadavky na odolnosť proti nárazom, voči teplote, vlhkému a koróznemu ovzdušiu a požiadavky na mechanickú odolnosť a na dýchací odpor.

EN140 : polomasky

Obsahuje laboratórne skúšky a praktické pracovné skúšky, ktorými sa kontroluje, či masky spĺňajú požiadavky na odolnosť proti nárazom, proti čistiacim a dezinfekčným prostriedkom, proti teplote, na nehorľavosť a požiadavky na dýchací odpor.

EN355 ENERGY ABSORBER

Component of a fall arrest equipment, which guarantees the stop of a fall from a height in safety by reducing the impact of the shock.

WARNING: If we associate a lanyard energy absorber, the total length of the entire device must not exceed 2 m.

EN353-1 MOBILE FALL PROTECTION ON A FIXED LIFELINE

Equipment consisting of a mobile fall arrester with self-locking, integral with its rigid anchorage line (rail, cable…). An energy reducer can be built-in on the equipment.

EN353-2 MOBILE FALL ARRESTER ON FLEXIBLE ANCHORAGE LINE

Equipment consisting of a mobile fall arrester with self-locking, integral with its flexible anchorage line (rope, cable…). An energy reducer (absorber) can be built-in in the equipment.

EN365 GENERAL REQUIREMENTS FOR THE INSTRUCTIONS FOR USE AND THE MARKING

Describes the markings and information (operating instructions) on or accompanying the PPE
against falls from a height.

EN364 TEST METHOD

Describes the equipment and test methods for PPE against falls from height.

EN360 SELF-RETRACTABLE FALL

Fall arrester with self-locking device and a self-retractable system for the lanyard. An energy reducer (absorber) can be built-in in the equipment.

EN361 FULL BODY HARNESS

Body securing device intended to stop falls. The full body harness can be made of straps, buckles and other elements; set and adjusted in a right way on the body of an individual to secure him during a fall and afterwards.

EN363

Beschrijft de artikelen en de situaties voor individuele bescherming tegen valrisico’s.

CSA Z94.3

Táto norma pre ochranné okuliare sa vzťahuje na ochranu očí a tváre pre použitie v Kanade.

ASTM-F-2178-12

Štandardná skúšobná metóda na stanovenie indexu oblúkového blesku a štandardná špecifikácia pre výrobky na ochranu tváre.

ANSI (US American National Standards Institute) Z87.1

Špecifikácie týkajúce sa všeobecných a minimálnych požiadaviek, skúšobných metód, výberu, používania a údržby pomôcok na ochranu zraku a tváre.

GS-ET 29

Požiadavky, vlastnosti, skúšobné metódy týkajúce sa ochranných štítov na tvár poskytujúcich ochranu pred elektrickým oblúkom.

EN1731

Špecifikácie materiálov, koncepcie, účinnosti a skúšobných metód pre pomôcky na ochranu očí a tváre mriežkovaného typu určené na priemyselné použitie.

Regulačné smernice