Obľúbené Nájsť predajcu Kontakt Účet
  • Novinky

Všetky naše odborné znalosti k vašim službám

Pomáhame vám rozvíjať vaše zručnosti prostredníctvom školení, našich výukových programov a našich odborných centier. Naše centrum sťahovania vám uľahčí vyhľadávanie všetkých informácií o výrobkoch a predpisoch týkajúcich sa našich sortimentov.

Naše poslanie

Spoločnosť Delta Plus už viac ako 45 rokov navrhuje, štandardizuje, vyrába a celosvetovo distribuuje kompletný súbor riešení v oblasti osobných a kolektívnych ochranných prostriedkov (OOP) na ochranu profesionálov pri práci.

Rodinná história

Naša história

#

Financie

Finančné informácie týkajúce sa našej skupiny.

Od roku 2016 dosahuje spoločnosť Delta Plus 14% medziročný rast. Na tom sa podieľa aj externý rast spoločnosti: 
Od roku 2019 bolo realizovaných 8 akvizícií.
Naša vízia a zameranie je na dlhodobú udržateľnosť.
Je to znak našej nezávislosti a znak vašej bezpečnosti.

Last financial press release

#

Impact of the devaluation of the Argentine peso on 2023 consolidated turnover

15/01/2024
#
Rast

Naše posledné akvizície

Základná práca našich tímov s cieľom neustále zlepšovať naše služby, získavať podiel na trhu a zabezpečovať ziskový a udržateľný rast prináša ovocie a umožňuje nám pokračovať v našom rozvoji.

V neistom, meniacom sa a medzinárodnom ekonomickom prostredí zostávajú tieto tri aspekty, na ktorých dennodenne pracujeme, našou prioritou. Trh OOPP nie je výnimkou a naďalej sa koncentruje, internacionalizuje a modernizuje.

To isté platí pre Delta Plus, keďže okrem nášho organického rastu rastieme aj prostredníctvom akvizícií. V skutočnosti bolo od roku 2019 dokončených 8 akvizícií. Naša vízia a smerovanie sú zamerané na dlhodobú udržateľnosť. Toto je charakteristický znak našej nezávislosti.
  
Ostatná tlačová správa

Mediálne info

#
Rozhovor

Stratégia a výsledky

Arnaud Danel - Finančný riaditeľ skupiny Delta Plus

Watch Example Link

Dostávať finančné informácie skupiny

Prečítajte si viac o našich zásadách ochrany osobných údajov