Obľúbené Nájsť predajcu Kontakt Účet
  • Novinky

Všetky naše odborné znalosti k vašim službám

Pomáhame vám rozvíjať vaše zručnosti prostredníctvom školení, našich výukových programov a našich odborných centier. Naše centrum sťahovania vám uľahčí vyhľadávanie všetkých informácií o výrobkoch a predpisoch týkajúcich sa našich sortimentov.

Naše poslanie

Spoločnosť Delta Plus už viac ako 45 rokov navrhuje, štandardizuje, vyrába a celosvetovo distribuuje kompletný súbor riešení v oblasti osobných a kolektívnych ochranných prostriedkov (OOP) na ochranu profesionálov pri práci.

Rodinná história

Naša história

#

Pozitívny vplyv

Náš cieľ

Naším poslaním je chrániť mužov a ženy pri práci vyvíjaním a výrobou kompletných riešení individuálnej ako aj kolektívnej ochrany pre pracovníkov na celom svete. Toto poslanie tvorí 10 záväzkov RSE, ktoré sa opierajú o 3 piliere.

Záleží nám, aby naši zamestnanci mali možnosť sa naplno venovať práci v plnom zdraví a úplne bezpečne.

Bezpečnosť pri práci

 0% pracovných úrazov

Školenie & rozvoj zručností

 Aspoň 1 školenie raz za 6 rokov pre zamestnancov vo Francúzsku a pre 30 % medzinárodne hodnotených

Zdravie & ochrana zamestnancov

 100 % pokrytie našich zamestnancov v troch oblastiach vrátane zdravia a zdravotného zabezpečenia v rámci celej skupiny

Riadenie dochádzky a našich zdrojov

 Držať sa pod prahom 3 % absencie po dobu 6 po sebe nasledujúcich mesiacov

Viesť náš hospodársky rozvoj pri zníženom dopade na budúce generácie.

Odpadové hospodárstvo

 Prekročiť cieľ 77 % recyklovaného odpadu

Vplyv na zmenu klímy

 Udržať naše množstvo CO2 na približne 0,045 tony na 1 000 EUR logistických pohybov

Úspora zdrojov

 Znížiť našu spotrebu zdrojov na všetkých miestach našej pôsobnosti

Vplyv životného cyklu výrobku

 V roku 2023 prekročiť prah 15 % recyklovaných materiálov

Rozvíjať našu činnosť bezpečeným, etickým a zodpovedným spôsobom.

Poctivé postupy

   100 % zamestnancov je informovaných o protikorupčných a etických pravidlách & 100 % zamestnancov je vyškolených pre rizikové skupiny obyvateľstva

Zapojenie dodávateľov do našich postupov
 90 % zhody vybraných dodávateľov a 8 pokrytých tém RSE

Naše záväzky v oblasti SZP prispievajú k cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.