Obľúbené Nájsť predajcu Kontakt Účet
  • Novinky

Všetky naše odborné znalosti k vašim službám

Pomáhame vám rozvíjať vaše zručnosti prostredníctvom školení, našich výukových programov a našich odborných centier. Naše centrum sťahovania vám uľahčí vyhľadávanie všetkých informácií o výrobkoch a predpisoch týkajúcich sa našich sortimentov.

Naše poslanie

Spoločnosť Delta Plus už viac ako 45 rokov navrhuje, štandardizuje, vyrába a celosvetovo distribuuje kompletný súbor riešení v oblasti osobných a kolektívnych ochranných prostriedkov (OOP) na ochranu profesionálov pri práci.

Rodinná história

Naša história

#

Profil

Delta Plus Group akcie

Ak chcete získať informácie o cenách akcií DELTA PLUS GROUP v reálnom čase, kliknite na jeden z nižšie uvedených odkazov:

Finančná identifikácia

Delta Plus Group je zalistovaná v EURONEXT GROWTH PARIS
ISIN kód: FR0013283108
Názov: ALDLT
Počet akcií: 7 358 708
Index: Euronext Growth All-Share, Euronext PEA-PME 150, Euronext Family Business

Zmluva o likvidite

Delta Plus Group SA podpísala so spoločnosťou TP ICAP (EUROPE) SA dňa 2. januára 2019 zmluvu o likvidite týkajúcu sa kmeňových akcií skupiny DELTA PLUS zalistovaných na Euronext Growth Paris. Táto dohoda bola uzavretá na obdobie jedného roka, ktoré možno predĺžiť na základe tichého súhlasu.
Táto zmluva o likvidite bola vyhotovená v súlade s platnými právnymi predpismi a najmä ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (MAR ), Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/908 z 26. februára 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 596/2014, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/567 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 2014 parlamentu a Rady, články L.225-207 a nasl. francúzskeho obchodného zákonníka, všeobecných predpisov francúzskeho « Autorité des Marchés Financiers », najmä články 221-3 a 241-4, a rozhodnutie AMF 2021-01 z 22. júna 2021, ktorým sa obnovuje zavedenie zmlúv o likvidite pre majetkové cenné papiere podľa akceptovanej trhovej praxe.

Rozdelenie kapitálu 31/07/2023*