Obľúbené Nájsť predajcu Kontakt Účet
  • Novinky

Všetky naše odborné znalosti k vašim službám

Pomáhame vám rozvíjať vaše zručnosti prostredníctvom školení, našich výukových programov a našich odborných centier. Naše centrum sťahovania vám uľahčí vyhľadávanie všetkých informácií o výrobkoch a predpisoch týkajúcich sa našich sortimentov.

Naše poslanie

Spoločnosť Delta Plus už viac ako 45 rokov navrhuje, štandardizuje, vyrába a celosvetovo distribuuje kompletný súbor riešení v oblasti osobných a kolektívnych ochranných prostriedkov (OOP) na ochranu profesionálov pri práci.

Rodinná história

Naša história

#

Normy a smernice

Pôsobíme na svetovom regulovanom trhu v mnohých krajinách. Musíme sa tak orientovať v normách, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách alebo regiónoch výrazne odlišovať.
Spoločným cieľom našich produktových manažérov a oddelení je ponúknuť
spoľahlivé, trvácne, výkonné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky predpisov a/alebo noriem jednotlivých krajín, na ktorých sa používajú.
#

Regulatory directives