Obľúbené Nájsť predajcu Kontakt Účet
  • Novinky

Všetky naše odborné znalosti k vašim službám

Pomáhame vám rozvíjať vaše zručnosti prostredníctvom školení, našich výukových programov a našich odborných centier. Naše centrum sťahovania vám uľahčí vyhľadávanie všetkých informácií o výrobkoch a predpisoch týkajúcich sa našich sortimentov.

Naše poslanie

Spoločnosť Delta Plus už viac ako 45 rokov navrhuje, štandardizuje, vyrába a celosvetovo distribuuje kompletný súbor riešení v oblasti osobných a kolektívnych ochranných prostriedkov (OOP) na ochranu profesionálov pri práci.

Rodinná história

Naša história

#

Akcionár

Rozdelenie kapitálu 31/07/2023*

Akcionár
Počet akcií
Rozdelenie

Rodina Benoit

186 891

2.50%

M. Boscardin Ivo

670 000

9.10%

J.B.P.

4 052 312

55.10%

Registrovaní akcionári

286 374

3.9%

Verejnosť

1 966 846

26.70%

Vlastné akcie

193 410

2.60%

Celkový počet

7 355 833

100.00%

*od tohto dátumu nezmenené

Rozdelenie hlasovacích práv 31/07/2023*

Akcionár
Celkový počet hlasovacích práv
Podiel hlasovacích práv

Rodina Benoit

373 295

3.2%

M. Boscardin Ivo

1 340 000

11.4%

J.B.P.

7 637 440

65.2%

Registrovaní akcionári

395 464

3.4%

Verejnosť

1 966 846

16.8%

Vlastné akcie

0

0%

Celkový počet

11 713 045

100%

*od tohto dátumu nezmenené

Rozdelenie kapitálu 31/07/2023*

Documents related to Annual General Meeting of 14 June 2024